Swim2Play biedt schoolzwemmen nieuwe perspectieven

Zwembaden zijn de laatste tijd veel in het nieuws en lang niet altijd op een positieve manier. Veel zwembaden worden met sluiting bedreigd en ook het schoolzwemmen staat onder druk. Bijna dagelijks lezen wij op de redactie berichten over het afschaffen van schoolzwemmen. In deze tijd is het voor bestuurders een makkelijke post om snel geld te besparen. Maar volgens Dirk Bouma, directeur van Bad Hesselingen in Meppel, kan het ook anders. In Meppel Krijgt men ook te maken met een forse bezuiniging. Toch betekent dit niet het einde van het schoolzwemmen in Meppel. De introductie Swim2Play, een totaal nieuwe aanpak van schoolzwemmen, geeft het schoolzwemmen juist nieuw perspectief.

Bouma werkt al sinds 1993 als directeur voor de stichting die Bad Hesselingen beheerd. Het zwembad is in 1968 gebouwd en in 1993 volledig gerenoveerd tot een mooi zwembad voorzien van wedstrijdbad, recreatiebad met stroomver-snelling en buitenbad. Het ondernemen zit Bouma duidelijk in het bloed. “Wij zijn constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo hebben we een aantal jaren terug geïnvesteerd in een kunstijsbaan. Helaas moesten we na verloop van tijd constateren dat het project niet heeft gebracht wat wij er van hadden voorgesteld. Op zo’n moment moet je dan ook afscheid durven nemen, hoe zwaar ook. Wij hebben gelukkig de baan goed kunnen doorverkopen, nu ligt er een voetbalarena. Ons nieuwste project is Swim2Play. Dit is een totaal nieuwe aanpak van schoolzwemmen, waarvan wij hopen dat het een maatstaf zal zijn voor alle zwembaden in de branche die net als wij kampen met bezuinigingen op of het volledig afschaffen van schoolzwemmen.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Politiek betrekken
Uiteraard is het voor Bouma goed te begrijpen dat gemeenten door bezuinigingen ook moeten kijken naar de zwembaden. Een zwembad kost de gemeenschap nu eenmaal geld. “Zelf hebben wij ook met deze situatie te maken gehad. De gemeente wilde € 190.000 bezuinigen op een subsidie van € 285.500. Ik heb toen gezegd dat we dan beter het bad direct konden sluiten. In de constructieve gesprekken die daarop volgden, zijn we gezamenlijk op een bezuiniging van € 100.000 gekomen. Dit bedrag gaat in per 2015, zodat wij tot die tijd kunnen uitzoeken hoe wij nog efficiënter kunnen gaan werken. Daarnaast is de toezegging gedaan dat wij meer vrijheid krijgen om nog meer te kunnen ondernemen.” Het nadeel in dit soort tijden is volgens Bouma dat ambtenaren op de stoel van de exploitant gaan zitten. “Zij willen vaak bepaalde zaken aanpassen die totaal misplaatst zijn of diep snijden in de mogelijkheden die de dagelijkse gang van zaken in het zwembad direct aantasten. Het Dagblad van het Noorden heeft wel eens een onderzoek gedaan naar de kosten van het zwembad per gemeente. In Meppel zijn deze € 5,09 per inwoner. Een enorm verschil met omliggende gemeenten waar dit gemiddeld op € 25,00 per inwoner ligt met als uitschieter € 32,82. In mijn hele carrière in de branche heb ik wel gemerkt dat het van grote waarde is om een goede band met de politiek te hebben. Wij nodigen daarom ook alle fracties vaak uit in ons zwembad. Het is belangrijk dat de gmeenteraad weet waar we mee bezig zijn en waar we naar toe willen. Zij moeten eveneens trots zijn op hun zwembad en dit ook uitdragen.”

Beperking aanbod
Als voorbeeld neemt Bouma het schoolzwemmen. Dit wordt op tijden aangeboden die nauwelijks door andere doelgroepen kunnen worden opgevangen. Dit betekent dat je in aantal operationele uren gaat inleveren en daarmee de kosten voor het totale product door minder uren kunt delen. Bouma rekent ons snel voor dat wanneer je met schoolzwemmen 70 operationele uren per week hebt en zonder schoolzwemmen 50 operationele uren dit verschil dan moet worden doorberekend naar dit lager aantal uren en daardoor de kosten over de hele linie toenemen. Daarnaast vindt Bouma schoolzwemmen juist bij uitstek een manier om kinderen na het zwemdiploma enthousiast te maken voor zwemmen. “Denk aan discozwemmen of verjaardagsfeestjes. Het schrappen van schoolzwemmen is dus helemaal geen bezuiniging. Het is jammer dat bestuurders dit niet inzien. Bovendien maak je door het schrappen van diverse onderdelen het product steeds beperkter. Om nog maar te zwijgen over de impact op het bewegingsonderwijs in het algemeen. Was het niet dezelfde overheid die jaren terug ook instemde met minder uren bewegingsonderwijs en nu de rekening gepresenteerd krijgt van een fors toenemend aantal gevallen van obesitas?”

Lees verder in ZwembadBranche #34


advertentie

VDH Watertechnology