Statement Nationaal Platform Zwembaden | NRZ over nieuws rondom mogelijk zwemdiploma KNZB

Bestuur, directie en medewerkers van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ betreuren de commotie die is ontstaan rondom een op 29 mei 2013 verschenen artikel in het Limburgs Dagblad over een nieuwe zwemlesmethode en mogelijk nieuw diploma van de KNZB. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ herkent zich niet in de inhoud van dit artikel en neemt afstand van het initiatief van de KNZB om mogelijk een eigen diploma uit te geven met richtlijnen die niet overeenkomen met de huidige richtlijnen (BREZ) voor het Zwem-ABC. Voor het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ blijven dit de te hanteren richtlijnen voor de Nationale Zwemdiploma’s. Tevens neemt het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ afstand van de uitspraken van het op 30 mei 2013 gepubliceerde bericht op de website van de KNZB als zou de zwembranche al tientallen jaren hetzelfde doen en zich niet hebben aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen en vraag.

Rolverdeling
De uitgifte van de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C en bijbehorende kwaliteitscontrole is een taak van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, in opdracht van de zwembranche. Namens de zwembranche heeft een aantal brancheorganisaties zitting in het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, namelijk: RECRON, Vereniging Sport en Gemeenten en ook KNZB.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Zwemveiligheid, zelfredzaamheid en plezier
Bij het Zwem-ABC ligt de focus op zwemveiligheid, zelfredzaamheid en plezier. Een kind dat het Zwem-ABC op zak heeft, is toegerust om zich goed te redden in moderne zwembaden en activiteiten in, op en rondom water en op doorstroming naar de zwemvereniging. De inhoud van het Zwem-ABC bevat elementen voor watervrij maken, het aanleren van zwemslagen en overlevingstechnieken en is afgestemd en voortdurend aangepast met input van vele professionals uit de zwembranche. Een kind behaalt het totale Zwem-ABC in gemiddeld 70 klokuren. Afhankelijk van de frequentie van de zwemlessen duurt het 9 tot 18 maanden om het Zwem-ABC compleet te maken, naast de mogelijkheid voor een spoedcursus.

Trainen van zwemslagen voor de topsport
De KNZB is gericht op sportbeoefening onder andere gericht op het herkennen en verder ontwikkelen van een nieuwe generatie topsporters. Met de introductie van een nieuwe zwemlesmethode en mogelijk diploma, wil de KNZB de kwaliteit van de zwemslagen na het volgen van zwemlessen bij de KNZB-verenigingen vergroten, met als doel dat kinderen na 8 maanden doorstromen naar de zwemvereniging.

Het belang van zwemveiligheid in een waterrijk land
Vanwege het verschil in aard van de doelstellingen van de diploma’s (sportbeoefening versus zwemveiligheid en zwemplezier) blijft het Zwem-ABC absoluut een kwaliteitsproduct van grote waarde. De focus op zwemveiligheid en het loskoppelen van sportambities in het zwemonderwijs is kenmerkend voor Nederland. Nederland heeft het hoogste percentage inwoners met een zwemdiploma ter wereld, waarvan de totale bevolking veel plezier heeft in sport en vrijetijdsbesteding. Ouders maken een bewuste keuze voor zwemveiligheid als onderdeel van de opvoeding, vanwege ons waterrijke land.

Een breed gedragen zwemdiploma
Via Twitter en e-mail ontving het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ veel reacties van professionals uit de zwembranche die het Zwem-ABC een warm hart toedragen en de actie van de KNZB afkeuren. Wij zijn uiteraard heel blij met deze steun. Titeke Postma (ontwikkelaar van het Zwem-ABC) publiceerde een blog met een analyse van het nieuws. De doelstellingen van het Zwem-ABC worden breed gedragen in de zwembranche en sluiten aan op de wensen van ouders. Kinderen, ouders en aanbieders van zwemlessen zijn trots op dat Nationale Zwemdiploma. Jaarlijks reiken wij zo’n 450.000 diploma’s uit aan blije kinderen.


advertentie

E.B.T.C.