15 oktober ZwembadBranche Dag

Sportfondsen ontvangt als eerste in branche certificaat Systeemgericht Toezicht

Op 16 december heeft Sportfondsen uit handen van Mariska Hol van de Stichting Zwembadkeur als eerste in de branche het certificaat Systeemgericht Toezicht ontvangen. Bezoekers van zwembaden verwachten dat het zwembad veilig en schoon is. Daarom zet Sportfondsen Nederland zich al sinds de oprichting van het branchekeurmerk Veilig & Schoon in voor de aantoonbaarheid van het voldoen aan de eisen van dit keurmerk.

Bijna alle bij Sportfondsen aangesloten zwembaden hebben het Keurmerk Veilig & Schoon. Het keurmerk geeft aan dat zwembaden aan strenge wettelijke eisen voldoen. De keuring van accommodaties kan echter efficiënter, met meer nadruk op continu verbeteren. Daarom heeft Sportfondsen Nederland samen met de Stichting Zwembadkeur gekeken of de keuring Veilig & Schoon niet anders kan plaatsvinden. Nancy Visser, Manager Bouw & Techniek Sportfondsen Nederland verklaart: “We kijken dus niet alleen naar het eindresultaat, maar ook naar de manier waarop de naleving van de wettelijke eisen is gewaarborgd. En we ondersteunen zwembaden met software, die helpt om zicht te houden op wettelijke taken, een digitaal dossier op te bouwen en te sturen op verbetering. 2012 was een pilotjaar en in 2013 heeft de definitieve certificering plaatsgevonden.”


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.Van intern naar extern
Nancy Visser vervolgt: “Onze interne auditors hebben in 2012 en 2013 talloze zwembaden bezocht. Dat is een grote verbetering, want met interne auditors kun je meer leren van elkaars best practices. Een externe auditor van Lloyd’s Register Nederland B.V. heeft vervolgens in een steekproef deze accommodaties beoordeeld. Er zijn ook bij Sportfondsen Nederland auditgesprekken gevoerd over de processen verbonden aan veiligheid en hygiëne.” De externe keuring heeft geleid tot een positief resultaat. Systeemgericht Toezicht is beschikbaar voor alle zwembaden, dus ook buiten de Sportfondsen Groep. Met deze dienst worden zwembaden ondersteund met de eerder genoemde software, betere interne audits en de laatste inzichten om veiligheid en hygiëne te borgen en aan de wet te voldoen.

Kwaliteit van Zwemonderwijs en Aquasporten
Sportfondsen gaat door met het managen van lokale kwaliteit. Zo zijn aquasporten via de vernieuwde Club Aquaformule op een hoger plan gebracht en is er voortdurend aandacht voor het zwemonderwijs met het Nationaal Zwemles Kompas. Beter georganiseerd, klantgerichter en ook weer gebruik makend van best practices. De klant staat bij alle activiteiten centraal. Daarvoor zijn de laatste jaren diverse kwaliteitsmodellen ingezet. Sinds december 2010 is het kwaliteitssysteem van Sportfondsen Nederland ISO9001 gecertificeerd. Daar kunnen accommodaties nu van profiteren.
Of het nu om veiligheid, hygiëne of zwemonderwijs gaat: Sportfondsen werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit.

foto van de uitreiking, met Mariska Hol van de Stichting Zwembadkeur (links) en Nancy Visser van Sportfondsen Nederland.
foto van de uitreiking, met Mariska Hol van de Stichting Zwembadkeur (links) en Nancy Visser van Sportfondsen Nederland.

advertentie

XS2 voor Zwembaden