Speciaal onderwijs biedt vaker schoolzwemmen aan dan het reguliere onderwijs

Leren zwemmen is voor kinderen met een beperking vaak wat lastiger dan voor kinderen zonder een beperking. Schoolzwemmen is natuurlijk altijd aan te raden, maar voor kinderen met een beperking is schoolzwemmen in het speciaal (basis)onderwijs een prettige manier om langs een andere leerroute zwemvaardigheden aan te leren. Maar wordt het schoolzwemmen wel aangeboden in het special onderwijs? Uit een meting bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs van het Mulier Instituut blijkt dat ruim de helft van de scholen (54%) in het speciaal (basis)onderwijs schoolzwemmen aanbiedt. Dit is meer dan in het primair onderwijs waar bijna een derde van de scholen schoolzwemmen aanbiedt.

Verschillen

Onder speciaal onderwijs rekent het Mulier Instituut scholen voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking of ernstige gedragproblemen. Speciaal basisonderwijs zijn scholen voor kinderen met leer-, gedrag-, of opvoedproblemen. Hier zijn verschillen te zien tussen de type scholen. Ongeveer 40 procent van de scholen voor kinderen met een zintuigelijke beperking (cluster 1 en 2) en ernstige gedragproblemen (cluster 4) biedt schoolzwemmen aan. Bij scholen voor kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking(cluster 3) is het aandeel met aanbod een stuk groter, namelijk drie kwart. Ook sommige scholen voortgezet speciaal onderwijs bieden een vorm van schoolzwemmen aan. Deze schoolzwemprogramma’s zijn qua aantal weken per jaar en tijdsduur vergelijkbaar met het aanbod in het speciaal basisonderwijs.

Lees ook: Alle kinderen zwemvaardig: geen woorden, maar daden!

Bewegingsonderwijs

Op drie kwart van de scholen in het speciaal (basis)onderwijs die schoolzwemmen aanbieden is het schoolzwemmen een aanvulling op het bewegingsonderwijs. Het aanbieden van schoolzwemmen leidt er op deze scholen dus niet toe dat er minder bewegingsonderwijs wordt gegeven. Ook hier is wel een verschil te zien. Bij scholen voor kinderen met een zintuigelijke beperking komt bij ongeveer de helft van de scholen een gymles te vervallen door het schoolzwemmen. Bij scholen voor kinderen met een lichamelijke beperking of ernstige gedragsproblemen vervalt bij ongeveer 20 procent van de scholen een gymles. Scholen in het speciaal onderwijs houden er wel rekening mee dat het schoolzwemmen meer tijd kost dan de gymlessen. Voor 40 minuten effectieve zwemles staat gemiddeld 80 minuten ingeroosterd. Hier wordt dus 50 procent van de lestijd ook echt gebruikt om te zwemmen. Gemiddeld schatten speciaal(basis)onderwijs-scholen in dat ze voor 90 minuten effectieve gymtijd ongeveer 100 minuten moeten inroosteren.

De benodigde gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld onder schoolleiders van schoollocaties in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs uit een panel van DUO onderwijsonderzoek. Kijk voor meer informatie naar de factsheet Schoolzwemmen in het special onderwijs
VConsyst