Teamsporten en individuele sporten gelijkgetrokken: ‘in de praktijk verandert er niks’

Vanmorgen kwam het bericht van een wijziging op de maatregelen van afgelopen 14 oktober. Dit riep vragen op, heeft het gelijktrekken van teamsporten en individuele sporten gevolgen voor de activiteiten in zwembaden? Reden dat wij Guust Jutte (samenwerkende partijen in de zwembranche) hebben gevraagd wat dit nu precies betekent. Tevens vroegen wij nog even naar de uitzondering voor vakantieparken en waarom zij wel meer dan 30 bezoekers mogen ontvangen.

Teamsporten en individuele sporten

Om duidelijkheid te verschaffen in de maatregelen omtrent sporten heeft de overheid besloten dat teamsporten en individuele sporten gelijk zijn. In theorie betekent dit voor volwassenen vanaf 18 jaar dat alle sportactiviteiten en teamsporten in groepen van maximaal 4 personen mogen worden beoefend. Het is wel mogelijk om met meerdere groepjes van maximaal 4 personen tegelijk te trainen, mits zij voldoende afstand van elkaar bewaren en de gehele activiteit niet met elkaar mengen. Guust Jutte laat weten dat dit in de praktijk betekent dat er voor doelgroepactiviteiten en ook het banenzwemmen niets verandert ten opzichte van de maatregelen van afgelopen 14 oktober. “Als er tijdens de doelgroepactiviteiten en het banenzwemmen tussen iedereen voldoende afstand zit en men niet mengt met elkaar, mogen maximaal 30 personen tegelijk meedoen.”

Vakantieparken

Wat betreft de uitzondering voor recreatief zwemmen bij vakantieparken, hotels en campings laat Jutte weten dat dit overeenkomt met de huidige maatregelen. “Deze locaties worden gezien als doorstroomlocaties en niet als binnenlocaties zoals zwembaden. Dit betekent dat zij meer dan 30 bezoekers ontvangen per ruimte in het zwembad. Vanuit de samenwerkende partijen in de zwembranche is het niet mogelijk dit te veranderen.”

NB. Een dag na dit interview heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat de uitzondering voor recreatiebaden bij vakantieparken, campings en hotels is komen te vervallen. Zij worden niet langer gezien als ‘doorstroomlocatie’. Net als alle andere zwembaden moeten ook zij zich houden aan het maximaal aantal van 30 personen.
EasySwim Peuter Survival