Prijs van invloed op zwemmen? Verhoog je waarde!

Eén derde van de Nederlanders vindt de huidige prijzen voor het doen aan sport bezwaarlijk en zegt (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper wordt. Voor jongeren is dit percentage nog hoger: de helft van de jongeren (51%) geeft aan (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper wordt. Een verlaging van het toegangskaartje voor het zwembad kan liefst 41 procent van de Nederlanders ertoe bewegen (vaker) naar het zwembad te gaan. Dit blijkt uit onderzoek dat het Mulier Instituut op basis van gegevens van de Sportersmonitor van NOC*NSF heeft uitgevoerd.

Kosten bezwaarlijk

Ongeveer één op de drie Nederlanders (33%) vindt de kosten aan het doen van sport in het algemeen bezwaarlijk. Vrouwen (39%) hebben meer moeite met de prijs van sport dan mannen (26%). Jongeren in de leeftijd van 15-30 jaar (38%) vinden de prijs van sport het vaakst bezwaarlijk, ouderen van boven de 60 (25%) het minst. Daarnaast blijkt dat hoogopgeleiden (28%) de prijs van sport minder bezwaarlijk vinden dan middelbaar opgeleiden (35%) en laagopgeleiden (38%). Helaas is de groep die de prijs van sport bezwaarlijk vindt, licht toegenomen. Tegelijkertijd is het aandeel van de niet- sporters dat zegt de prijs niet bezwaarlijk te vinden ook licht gestegen.

Lees ook: Zwemmen, gezond voor lichaam en geest

Ouderen minder gevoelig

De kosten voor sportactiviteiten lijken dus voor een deel van de bevolking van invloed te zijn op de sportdeelname. Meer dan één derde (37%) van de Nederlanders zegt (vaker) te gaan sporten als sporten goedkoper zou zijn. Met name voor jongeren blijken de kosten een barrière te vormen, 51% geeft aan (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper zou zijn. Ouderen van boven de 60 jaar (23%) zijn het minst gevoelig voor de prijs. Daarnaast blijken de kosten voor vrouwen vaker van belang te zijn dan voor mannen, 43% van de vrouwen zegt (vaker) te gaan sporten bij prijsverlaging tegenover 30 procent van de mannen.

Meer zwemmen

Een verlaging van het toegangskaartje voor het zwembad kan liefst 41 procent van de Nederlanders ertoe bewegen (vaker) naar het zwembad te gaan, dit was in 2016 31 procent. Opvallend is het hoge aandeel vrouwen (47%) dat zegt (vaker) naar een zwembad te gaan bij prijsdaling dan mannen (36%). Daarnaast blijkt naar mate de leeftijd stijgt, de prijs minder effect te hebben op de sportdeelname. Van de jongeren tot 30 jaar zegt 52% bij prijsdaling het zwembad (vaker) te bezoeken. Bij ouderen boven de 60 jaar zou 28% het zwembad (vaker) bezoeken bij een prijsdaling. Hiermee lijkt een prijsdaling dus van invloed te kunnen zijn op het sportgedrag en met name op het wel of niet bezoeken van een zwembad.

Waardeverhogen

Nu lijkt het alsof het verlagen van het toegangskaartje de oplossing is. Maar voorveel zwembaden lijkt eerder het verhogen van het toegangskaartje de financiële problemen op te lossen. Het is dus niet gezegd dat we nu massaal toch maar moeten verlagen, als zou dat kunnen. Maar het onderzoek vertoont wel interessante resultaten als het gaat om de prijs van een kaartje en vooral ook de waarde. Ouderen zijn minder gevoelig, net als hoog opgeleide. En jongeren en vrouwen zijn meer gevoelig (maar dat laatste wisten we natuurlijk al …) Behalve denken aan een prijsverlaging, kun je ook denken aan andere oplossingen.

  • Op een creatieve manier de waarde van het kaartje dusdanig verhogen, dat de hoogte van het prijskaartje minder van invloed zijn.
  • Focussen op de gezondheid: zwemmen is gezond en dus heel waardevol.
  • Kijken naar activiteiten voor jongeren die simpel en betaalbaar zijn, maar voor hen toch leuk om te doen.
  • Vergelijk het maar eens met een kaartje voor de bioscoop of een pretpark…
  • Voor ouderen juist activiteiten ontwikkelen waar de prijs van minder belang is, maar zorgen dat wat je hen aanbiedt voor hen van toegevoegde waarde is.

Heb jij misschien ideeën over het prijskaartje en de waarde ervan voor de verschillende doelgroepen? Laat het jouw collega’s weten!

Onderzoek

Het Mulier Instituut heeft dit factsheet opgesteld ten behoeve van het Sportcampagneteam NL. Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 en met medewerking van Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut. Meer informatie over de Sportcampagne GR2018 zie www.gr2018sport.nl. In 2016 heeft het Mulier Instituut, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Fontys Economische Hogeschool Tilburg, ook een onderzoek uitgevoerd naar de betaalbaarheid van sport. Met de Sportersmonitor 2018 van NOC*NSF kunnen we kijken naar de ontwikkelingen in de periode 2016 – 2018. Klik hier voor de factsheet ‘Betaalbaarheid en betalingsbereidheid: de betekenis van de prijs bij sportbeoefening’.
Splash Software