Onzekerheid over 2023: wat betekent dit voor zwemscholen?

De afgelopen twee jaar stond de winter in het teken van coronamaatregelen. Door beperkingen konden zwembaden en zwemscholen niet voluit draaien. Nu zijn er geen beperkingen meer door corona, maar zorgen de energieprijzen en inflatie voor onzekerheid. Wat worden in 2023 de lasten, wat kun je doorberekenen en hoe houd je het hoofd boven water? Maar bovenal hoe zorg je dat al die kinderen zwemveilig worden en blijven? Wij vroegen het Barbara de Jong – Huls, eigenaar zwemschool Barbara, en Jenny Klasen, eigenaar Bubbels-zwemschool.

Barbara de Jong – Huls: ‘Leren zwemmen is geen voorrecht, het is een recht voor ieder kind’

‘Elk kind is het waard om te leren zwemmen’, dat is de missie van Barbara de Jong – Huls. Maar nu zij net te horen heeft gekregen dat de prijs van het water dat zij huurt voor haar zwemschool Barbara met 23% omhooggaat, vreest zij hiervoor het ergste. Begin dit jaar waren de prijzen, vooruitlopend op stijgende gas- en energieprijzen, ook al verhoogd met 10% en nu komt er weer bijna een kwart bovenop. ”Ik had natuurlijk wel een stijging verwacht, maar niet zo fors. Er was verder ook geen speld tussen te krijgen, ik moet het er maar mee doen. Het is zo frustrerend, ik heb er totaal geen invloed op en moet het maar accepteren.” Om deze forse lastenverhoging te kunnen compenseren en er zelf niet bij in te schieten, moeten de prijzen flink omhoog. Alleen dat vindt Barbara moreel niet verantwoord. “Ik zit er behoorlijk mee in mijn maag en weet echt niet wat ik hier nu mee aan moet. Normaal verhoog ik de prijzen met zo’n 3%, de gebruikelijke inflatiecorrectie. Als ik de prijzen met zo’n € 4,00 euro per maand verhoog, is dat wel even anders. De meeste zwemleskinderen zullen blijven, wel zullen er meer afhaken voor het ouder en kind zwemmen. Maar ieder kind dat om deze reden niet komt (leren) zwemmen is er natuurlijk één teveel. Zwemmen is belangrijk als voorbereiding op het leren zwemmen, om te leren zwemmen en om de zwemveiligheid te kunnen onderhouden. In elke fase moet het zwembad toegankelijk zijn iedereen.” Hoewel de huurverhoging van invloed zal zijn op de inkomsten van de zwemschool, maakt Barbara zich nu nog geen zorgen over het bestaan van haar onderneming. “Ik heb een gezond bedrijf en door corona heb ik nog best wel een wachtlijst. Er zijn ook veel ouders die specifiek kiezen voor mij om hun kind te leren zwemmen en daarbij heb ik geen personeel in dienst. Maar als dit langer aanhoudt of deze prijzen worden het ‘nieuwe nu’, zoals sommigen beweren, dan kan het op termijn natuurlijk wel lastig worden.” Van de 207 miljoen euro die beschikbaar is gesteld door het kabinet verwacht Barbara niet zo veel. “Tijdens corona hebben zwemscholen hier ook niks aan gehad, ik denk dat dit nu weer zo zal zijn. Wat natuurlijk wel geheel onterecht is. Er zijn nu al zwemscholen in mijn omgeving die noodgedwongen moeten stoppen. Vervelend voor de ondernemers, maar ook voor de kinderen: waar moeten die nu heen? Natuurlijk is het fijn dat er compensatie komt, maar zolang het niet eerlijk wordt verdeeld is de branche daarmee niet geholpen. We willen allemaal hetzelfde, maar de één moet zelf zijn broek ophouden en de ander wordt hierbij geholpen. Uiteindelijk leidt dit tot oneerlijke concurrentie en dat is vooral nadelig voor de zwemveiligheid van kinderen. Leren zwemmen wordt zo steeds moeilijker voor ouders met een smalle beurs. Maar (leren) zwemmen is geen voorrecht, het is een recht voor ieder kind en daar moeten wij als branche voor zorgen.”


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.Lees ook: Sportdebat 2022: meer duidelijkheid voor de zwembranche?

Jenny Klasen:  ‘Ik hoop dat het gaat lukken, maar ben daar nog lang niet zeker van’

Met het einde in zicht van 2022 is er voor Jenny Klasen nog veel onzeker over het nieuwe jaar. Van de twee locaties waar zij met haar Bubbels-zwemschool lesgeeft, heeft zij van één daarvan nog geen huurprijs doorgekregen. Dat maakt het voor Jenny ook lastig om de prijzen voor haar lessen voor 2023 vast te kunnen stellen. “Van één locatie staat de prijs vast tot 1 september 2023, maar van de andere locatie weet ik het simpelweg nog niet wat ik per 1 januari moet betalen. Normaal indexeer ik de prijs wel, dan gaat het met een kleine fractie omhoog. Nu heb ik geen idee wat mijn lasten straks precies worden en met hoeveel ik de prijzen moet verhogen.” Mocht de huur enorm zijn gestegen, is het in ieder geval een duivels dilemma voor Jenny. “Ik hoor over huurverhogingen van 20%, dat is natuurlijk fors. Maar het zijn ook percentages die ik onmogelijk kan doorberekenen. Daarentegen wil ik er ook niet zelf op toeleggen. Natuurlijk vind ik het heel leuk wat ik doe en ik hoef er ook echt niet rijk van te worden, maar er zijn grenzen.” Omdat Jenny water huurt van een zwembad in een zorgcentrum heeft zij door corona de afgelopen jaren weinig les kunnen geven. “De zorgcentra zijn lang gesloten gebleven. Terwijl er al les kon worden gegeven in openbare zwembaden, kon ik nog niet beginnen. Helaas heb ik hierdoor klanten verloren. Ouders stapten over zodat hun kinderen toch naar zwemles konden. Begrijpelijk, maar voor mij natuurlijk wel vervelend. Ik kon daardoor ook niet aan een inhaalslag werken om de gederfde inkomsten enigszins te compenseren. Gelukkig heb ik wel wat subsidie ontvangen en daarnaast hoefde ik zolang de zwembaden van de zorgcentra niet beschikbaar waren, geen huur te betalen.” Voor Bubbels-zwemschool kon Jenny echter geen gebruik maken van de SPUKIJZ – regeling en zij vermoedt dat dit niet anders zal zijn bij de huidige compensatie van 207 miljoen euro. “Ik verwacht er eigenlijk niet veel van, zwemscholen worden helemaal niet meegenomen in dit hele verhaal.” Waarbij Jenny ook vreest voor de locaties waar zij nu lesgeeft “Hetzelfde geldt voor de zwembaden in de zorgcentra, wat als deze het niet redden? Dat is niet alleen vervelend voor kinderen die daar zwemles volgen, maar ook voor alle andere zwemmers die hier baat bij hebben.” Daarnaast voorziet Jenny dat wanneer zwemscholen omvallen er ook veel personeel verloren gaat. “Als een zwemschool moet sluiten, gaan medewerkers wat anders doen. Deze mensen krijg je dan niet zomaar weer terug, maar met de huidige personeelstekorten heeft de branche al deze mensen wel heel hard nodig. Het is in vele opzichten dus van groot belang dat de zwembranche overeind blijft en ik hoop van harte dat dat ook gaat lukken. Maar ik ben daar nu helaas nog lang niet zeker van.”

Dinsdag 6 december vindt stemming plaats over moties die zijn ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen. Hierbij dienen Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP), Mohammed Mohandis (PvdA) en Lisa Westerveld (Groen Links) moties in met betrekking tot het instandhouden van zwembaden, sportondernemers en -verenigingen, het wegwerken van de wachtlijsten voor zwemles en het toereikend houden van fondsen voor tegemoetkoming in de kosten voor sport en cultuur. Kijk hier voor alle stemmingen en meer informatie over de inhoud ervan.


advertentie

VDH Watertechnology