Oppositie vreest voor beweegsector: ‘Gemiste kans met vergaande consequenties’

Door de inflatie bewegen mensen minder en eet men ook minder gezond, zo bleek gisteren uit onderzoek. Dezelfde dag was het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen met moties van Tweede Kamerleden over onder meer het instandhouden van de zwembaden, commerciële beweegaanbieders en sportverenigingen in deze energiecrisis en het toegankelijk houden van sporten en bewegen voor iedereen. Maar de Kamer was hier niet gevoelig voor en de oppositie is teleurgesteld. ‘Gemiste kans met vergaande consequenties.’

‘Flauwekul’

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) was al teleurgesteld in de minister voor Sport maar nu ook in de coalitiepartijen. “Zij hebben tegen voorstellen gestemd die zekerheid en duidelijkheid bieden voor de sport- en beweegsector. Het is ongelofelijk dat geaccepteerd wordt dat ‘we nu eenmaal niet alles kunnen compenseren’ en dat ‘de overheidsfinanciën dit nu eenmaal niet toelaten’, zoals de minister zegt. Dit is echt flauwekul.” Ook Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA) was voorafgaand niet echt optimistisch en na het debat nog steeds niet. “Bij het stijgen van de gas- en energieprijzen begin dit jaar, realiseerde ik mij dat het lastig zou worden voor sportaanbieders en dan met name ook voor zwembaden. Natuurljk ben ik blij met de 207 miljoen euro die het kabinet hiervoor heeft gereserveerd, maar het valt of staat met hoe het wordt verdeeld. Als alle gemeenten een beetje krijgen, is eigenlijk niemand geholpen. Om het efficiënt in te zetten moet je echt bepalen wie wat nodig heeft. Hoewel dit nog niet concreet is, heb ik nu al mijn twijfels. De minister laat duidelijk blijken dat haar voorkeur uitgaat naar een regeling waar de gemeenten aan zet zijn.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Onzekerheid over 2023: wat betekent dit voor zwemscholen?

Schadelijk

Over de 6 miljoen voor sportclubs is Mohammed ook niet te spreken. “Het is meer een fooi van de minister, waarmee zij overduidelijk laat zien dat zij sporten en bewegen niet hoog op haar agenda heeft staan. Terwijl wij toch allemaal weten hoe belangrijk het is voor de gezondheid en de sociale cohesie. Het levert daarmee zelfs geld op, elke investering betaalt zich uit.” Daarnaast maakt ook Mohammed zich grote zorgen over de commerciële sportaanbieders. “Met bovengenoemde regelingen zijn zij nog niet eens geholpen. De minister heeft het over de TEK-regeling, maar die is lang niet voldoende. Ook niet voor ondernemers in de zwembranche, maar als zwemscholen en particuliere zwembaden omvallen dreigt er een tekort aan zwemlesaanbieders. Dan hebben we het nog niet eens over het zwemmen en bewegen bij zorgcentra, dit is cruciaal voor veel mensen. Ik heb hier dan ook expliciet aandacht voor gevraagd, maar de minister geeft tot op heden niet thuis.” Ook Michiel vreest het ergste en doet dan ook een dringende oproep om de schrijnende voorbeelden te blijven melden. “Sportverenigingen, speeltuinen en zwembaden zijn van groot belang voor de samenleving. Als je nu accepteert dat verenigingen of zwemlesaanbieders omvallen, krijg je dat niet meer terug. Met alle gevolgen van dien. Het is enorm schadelijk en kost meer dan dat het nu zou kosten om het overeind te houden. Laat het ministerie en de Tweede Kamer daarom ook weten hoe het er werkelijk voor staat. We moeten dit echt onder de aandacht blijven brengen.”

Impasse

Als de minister niet ingrijpt, ziet Mohammed het somber in voor de beweegsector. De sector zit volgens hem in een impasse, de prijzen niet verhogen betekent einde oefening en de prijzen verhogen betekent verlies van klanten en leden. “Elke euro erbij, is een lid eraf, hoorde ik laatst iemand zeggen. Maar dat moeten wij toch niet willen? De overheid moet alle sportaanbieders, commercieel en niet-commercieel, ondersteunen. Natuurlijk is het belangrijk om te verduurzamen, maar de baten daarvan zien we over een paar jaar. In de tussentijd moeten we iedereen erbij houden. Minister Kaag van Financiën wil in het voorjaar weer kijken, misschien dat de urgentie dan zo groot is dat men wel overstag gaat. Helaas zal dit voor velen te laat zijn, met grote gevolgen voor de vitaliteit en zwemveiligheid van Nederland. Als de minister echt hart voor de zaak heeft en het leren zwemmen én sporten en bewegen wil veiligstellen, zal zij moeten bijdraaien. Het debat van gisteren heeft ons weinig gebracht en dat is echt een gemiste kans met vergaande consequenties.”

Kijk hier voor het verslag van de stemming van de ingediende moties van 6 december.


advertentie

Hellebrekers