15 oktober ZwembadBranche Dag

Netwerken in beweging

In deze tijd is een sterk lokaal netwerk voor een zwembad cruciaal. Zwembaden kunnen samenwerken om het hoofd boven water te houden. Van een interne scope naar een externe scope met diverse partijen in de omgeving: het kan veel voordelen opleveren. Voorbeelden zijn: GGD, huisartsenpraktijken, ouderenorganisaties, fysiotherapeuten, scholen, kinderdagverblijven, BSO’s en andere partijen die in het maatschappelijke middenveld opereren.

Waarom investeren in professionalisering van netwerken? Door een sterk lokaal netwerk kunnen nieuwe doelgroepen worden bereikt en kan beter worden aangesloten bij wensen en eisen van de gemeente en andere mogelijke samenwerkingspartners. De wensen van het de stakeholders zijn beter in beeld en je kunt het aanbod sterker in de markt zetten door gebruik te maken van het lokale netwerk. NPZ Scholing & Training organiseert in dit kader samen met NISB Consult de training ‘Netwerken in beweging’.

Lees meer