Je communiceert altijd. Ook als je niets zegt!

Jíj herkent ze vast al bij de eerste kennismaking. Ouders die bijvoorbeeld alleen maar een diploma komen halen, voortdurend bevestiging zoeken, proberen hun gelijk te halen, het allemaal beter weten of gewoon hun kind lekker alles laten ervaren. En zo zijn er nog vele varianten. Het zou me niet verbazen als jij al weet met wie je te maken hebt, zonder dat je de ouders gesproken hebt. Dat is best knap. En zegt iets over jouw ervaring en mensenkennis. Weet je dat het andersom ook zo werkt? Een ouder ‘scant’ aan welke zweminstructeur hij zijn kind toevertrouwt. Dat gebeurt al tijdens de kennismaking. De eerste indruk is bepalend. Vervolgens wordt continue bevestiging gezocht voor deze eerste indruk. Dat gebeurt veelal onbewust.

Non-verbale communicatie

Hoe werkt dat dan? Albert Mehrabian (Emeritis hoogleraal psychologie) is bekend geworden door zijn publicaties over het niet te onderschatten belang van non-verbale communicatie. Mehrabian benoemde percentages over de impact van verbale en non-verbale communicatie. Verbaal (de inhoud) zou slechts7% van de impact van een boodschap bedragen. De overige 93% is non-verbaal, de manier waarop je communiceert. Maar liefst 55% daarvan heeft te maken met lichaamstaal. Wat straal je uit? Hoe sta je erbij? Met welke gezichtsuitdrukking? En 38% (van die 93) heeft alles te maken met je stemgebruik zoals intonatie, articulatie, spreektempo en volume.

Lees ook: Een goed gesprek met ouders of collega’s? Praten begint met luisteren!

Geloofwaardig

Is het dan niet belangrijk wát je zegt? In de afgelopen weken werkte ik samen met trainingsacteur Till Topf, die vroeger in Krimi’s speelde als Derrick en zich later is gaan specialiseren als acteur tijdens trainingen. In zijn vakgebied spelen bovenstaande processen de hoofdrol. Tijdens de trainingen maakten we onder andere zichtbaar wat er gebeurt wanneer de inhoud niet overeenkomt met de lichaamstaal. Je komt dan simpelweg niet geloofwaardig over en de ander vertoont weerstand. Denk daar maar eens aan bij de mededeling of een kind wel of niet mee mag doen aan het eerstvolgende diplomazwemmen.

Matchen

Wanneer je gaat vertellen dat een kind nog niet zover is om mee te doen aan het diplomazwemmen, speelt er onbewust een heleboel bij de ouder met wie jij spreekt. Denk dan eens aan je houding. Sta je -letterlijk- stevig in je schoenen of badslippers, sta je achter deze beslissing en kan je dat in je stem door laten klinken? En nee, het gaat dan niet om stemverheffing (volume) want daar gaat de ouder dan proberen om bovenuit te komen. Maar juist om een vriendelijke intonatie in een rustig spreektempo. Tezamen met een duidelijke, maar niet overdreven, gearticuleerde onderbouwing geeft een ouder vertrouwen. Wat dan maakt dat jouw boodschap matcht met je lichaamstaal en dus ook wordt geaccepteerd.

De percentages van Mehrebian zijn niet altijd onbesproken gebleven. De vraag is of deze exact kloppen, maar dat kan niet de (zwem)wedstrijd zijn. De essentie is dat hetgeen wat je zegt, moet kloppen met wat je voelt en wat je wilt uitdragen. Deze match maakt communiceren met ouders een stuk gemakkelijker. Want één ding is duidelijk: je communiceert altijd, ook als je niets zegt!

Deze blog is geschreven door Irma Kokx. Irma is al jaren werkzaam in de zwembranche en in haar boek ZVVEM heeft zij haar eigentijdse kijk op zwemles beschreven. Daarnaast adviseert zij zwembaden op het gebied van exploitatie en communicatie.
RBI Corrosion