11 oktober - ZwembadBranche Dag

Het was een hectische week…

Het was een hectische week. Leek het er begin van de week op dat zwembaden open zouden blijven omdat men juist in coronatijd bewegen wil stimuleren, lekte vlak voor de persconferentie uit dat zwembaden toch dicht zouden moeten. Waarna vervolgens een uitzondering werd gemaakt voor zwemlessen, om een dag later te horen dat hier geen sprake van was. Over twee weken gaan we weer over op de gedeeltelijke lockdown van hiervoor. Uiteraard als de dalende trend doorzet. Of zwembaden hierin het verschil nu gaan maken door twee weken te sluiten zijn de meningen verdeeld, zo blijkt uit reacties op Facebook. De samenwerkende partijen hebben begrip voor het invoeren van maatregelen, maar vinden de sluiting van zwembaden disproportioneel en pleiten bij minister Van Ark voor een spoedige heropening.

Teleurgesteld

Op Facebook reageert men teleurgesteld. ‘En de basisschool leerlingen mogen wel gewoon met 30 leerlingen elke dag in een klas zitten en met minimaal 350 andere leerlingen op een school, maar zwemles in kleine groepjes mag niet ?’ Ook is er onvrede omdat het ene moment zwemles wel een uitzondering was en het andere niet. ‘Hebben we net de ouders geinformeerd en voor ons als zwembadpersoneel de boel aangepast in het rooster, bamm weg en alles 2 weken dicht.’ En waarom het dan toch is veranderd. ‘Ik begrijp er nog steeds niets van. Hoe kan er een verschil zitten in de ene en de andere communicatie. Die zwemles kwam niet uit de lucht vallen, die was behoorlijk specifiek. Er had ook voor gekozen kunnen worden de brief aan de regio’s aan te passen, waarom is die keuze niet gemaakt? Kortom, ik ben nog steeds erg benieuwd naar hoe dit is gelopen.’

Begrip

Daarnaast is er ook begrip voor de situatie. ‘Ik begrijp dat het om minder bewegingen gaat zodat er minder mensen besmet kunnen worden. Soms moet je iets accepteren, zonder dat je het begrijpt. Hou je bij je leest en probeer niet alles dat het kabinet besluit te willen begrijpen. Rutte zegt ook niet hoe wij zwemles moeten geven. Ik sluit me liever aan bij de zwemscholen die zelf wilden sluiten om bij te dragen aan de bestrijding van Covid19!’ En werd er benadrukt om nu vooral te focussen op straks als de zwembaden weer opengaan. ‘Mensen moeten begrijpen dat we het aantal verplaatsingen willen terugbrengen en zo het virus terug te dringen. Wat is 2 weken op een mensenleven? Straks gaan alle zwemonderwijzers weer aan het werk en gaan wij doen waar we goed in zijn: kinderen opleiden naar een zwemveilig zwemdiploma.’

Lees ook: Guust Jutte: ‘Het is niet dat er achter de schermen niets is gebeurd’

Spoedig heropenen

De sluiting wordt na twee weken automatisch opgeheven. Dit betekent dat hiervoor niet de hele besluitvorming met noodveroveringen en kabinetsbesluiten in gang hoeft te worden gezet. Maar de samenwerkende partijen in de zwembranche pleiten er bij minister Van Ark in een brief nadrukkelijk voor om de Nederlandse zwembaden zo spoedig mogelijk te heropenen. ‘Wij hebben de afgelopen periode bewezen bezoekers een veilige omgeving te kunnen bieden. Wij vragen u nadrukkelijk toe te zien op een gelijke behandeling van de verschillende vormen van sporten en bewegen. Zodat we door kunnen gaan met het bevorderen van de gezondheid en zwemvaardigheid van onze bezoekers.’ Daarnaast startte zwemouder Heika van Es eeen online petitie waarin ze vraagt om zwemlessen te laten doorgaan. Deze is intussen ruim 48.500 keer getekend.

Goede afweging

Voorlopig zijn de zwembaden twee weken dicht. Of de brief aan de minister ervoor zal zorgen dat de zwembaden uiteindelijk eerder open mogen, is afwachten. Voor nu is het vooral belangrijk dat de cijfers blijven dalen en de druk op de zorg afneemt. Maar ook dat in Den Haag duidelijk is dat zwemmen een grote bijdrage levert aan de gezondheid van Nederland. En dat er een grote diversiteit is van recreatiezwemmen tot zwemonderwijs en individuele sporten en van revalidatiezwemmen tot groepslessen waar verschillen tussen zitten die van belang zijn. Zeker als het gaat om een goede afweging om te bepalen wat, met het oog op het bestrijden van het coronavirus, goed is voor de gezondheid van Nederland: niet of juist wel zwemmen?

Lees hier de brief aan minister Van Ark
Piscine Global