15 oktober ZwembadBranche Dag

Hernieuwd Protocol Gedragsregels Zwembaden ondertekend

Donderdag 28 oktober is het hernieuwde Protocol Gedragsregels Zwembaden ondertekend in Voorburg. Om problemen met agressie, geweldpleging en overlast in een aantal zwembaden in de politieregio Haaglanden tegen te gaan, is het Protocol Gedragsregels Zwembaden getekend door de burgemeesters, de korpsbeheerder, de korpschef, de samenwerkende zwembaden in deze politieregio en Vereniging Sport en Gemeenten. Het Protocol Gedragsregels Zwembaden is ook bekend onder de naam Protocol Vrolijk en Veilig.
Het doel van het ondertekende convenant is de veiligheid in en rond het complex zo optimaal mogelijk te maken, waarbij de toezichthoudende instanties op een eensluidende manier handhaven en elkaar ondersteunen. Jaarlijks registreren de voor het publiek toegankelijke zwembaden in Nederland meer dan 150 miljoen bezoeken. Zwemmen is dan ook een life time sport die door zowel jong als oud wordt beoefend. Uit onderzoek is gebleken dat de bezoekers vanwege hun kinderen, voor het plezier of de gezondheid, de zwembaden bezoeken. Zwembaden zijn dus niet alleen van belang vanwege zwemlessen, ook vanuit recreatief oogpunt zijn ze populair.

In bijna ieder zwembad is wel eens sprake van overlast door bezoekers. De ernst van de overlast verschilt, van intimidatie tot geweldpleging. De zwaarte van de incidenten kan ook nog per locatie verschillen. Voor het oplossen van de problemen in zwembaden is nauw contact met de plaatselijke politie een eerste vereiste. Met de politie moeten vaste afspraken gemaakt worden hoe te reageren op de verschillende ongewenste situaties die kunnen ontstaan in het zwembad. Mensen die zich agressief gedragen jegens het personeel van een zwembad of die medebezoekers van het bad intimideren, kunnen volgens de afspraken, uit het zwembad worden verwijderd. Bij overtreding van de huisregels krijgen deze personen een toegangsverbod. Bovendien wisselen zwembaden en politie binnen de regio Haaglanden gegevens uit, zodat personen die uit het ene zwembad verwijderd zijn, ook in de andere zwembaden geweigerd kunnen worden. De politie reageert altijd op dezelfde manier op oproepen betreffende agressie in zwembaden.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Het is van belang dat de huisregels voor alle in de regio samenwerkende zwembaden gelden. Voor het publiek moeten de regels altijd duidelijk zijn. Overtreding van de huisregels heeft een toegangsverbod tot gevolg. Zwembaden registreren de overtredingen van deze huisregels. De registratieformulieren worden bewaard en op verzoek aan de politie overhandigd. Het Protocol Vrolijk en Veilig kent de volgende maatregelen: huisregels, praktische vaardigheden en standaardprocedures voor praktisch optreden.

Het Protocol Gedragsregels Zwembaden bestaat sinds 8 mei 2002 in de regio Haaglanden en is daarna ook in werking getreden in andere politieregio’s. De nieuwe versie heeft als belangrijkste wijzigingen dat de legitimatieplicht voor personen ouder dan 14 jaar is opgenomen in de toegangsregels, de inspanningen van de zwembaden zelf om beter omgaan met agressie en geweld door scholing en opleiding beter worden omschreven en dat zwembaden binnen de groep deelnemers onderling informatie kunnen uitwisselen.

De volledige tekst van het hernieuwde Protocol Gedragsregels Zwembaden van de politieregio Haaglanden kunt u hier downloaden.

(Vereniging Sport en Gemeenten)


advertentie

E.B.T.C.