Help gevolgen coronacrisis voor zwemondernemers in kaart te brengen

De gevolgen van de coronacrisis voor de sport zijn groot en verstrekkend, ook voor de zwembranche. Het Mulier Instituut brengt deze gevolgen in opdracht van het Ministerie van VWS in kaart. De resultaten zijn input voor het beleid rondom corona en de sportsector. Ben jij een ondernemende zwemaanbieder en wil jij meehelpen om zicht te krijgen op de impact van de coronamaatregelen? Vul dan vandaag nog de vragenlijst in.

Voor een zo compleet mogelijk beeld is het van belang dat zoveel mogelijk ondernemende zwemaanbieders de vragenlijst invullen. Het is daarbij wel de bedoeling dat de vragenlijst maximaal één keer per onderneming wordt ingevuld. Invullen kan tot en met 10 oktober, neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag en de gegevens worden anoniem verwerkt. Deze vragenlijst is uitsluitend voor ondernemende sportaanbieders, gegevens van andere organisaties in de sport zoals zwemverenigingen en gemeentelijke zwembaden worden op een andere wijze verkregen.

Klik op deze link om naar de vragenlijst te gaan.

Benieuwd naar de resultaten van de vorige edities van de Monitor Sport en corona? Lees ook: Zwemondernemers financieel hard geraakt door corona
Splash Software