Goed jaar voor zwembad De Vallei Veenendaal

Zwembad De Vallei in Veenendaal heeft een goed jaar achter de rug. Dit blijkt uit de jaarlijkse evaluatie van het zwembad. De bezoekersaantallen in 2010 zijn gehaald en op onderdelen zelfs gestegen. Jaarlijks wordt de bedrijfsvoering van het zwembad geëvalueerd. In de evaluatie wordt gekeken naar de bezoekersaantallen, speciale producten en klachten en wensen. Ook wordt stil gestaan bij nieuwe ontwikkelingen in 2010 die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van het zwembad.

Het buitenterrein van het zwembad heeft in 2010 een metamorfose ondergaan. Met het plaatsen van diverse speeltoestellen, een airtramp en hoogwaardige beach-accommodatie (volleybal en voetbal) is het buitenterrein voor alle leeftijdscategorieën interessanter geworden. Daarnaast maken sportverenigingen en scholen voor het voortgezet onderwijs gebruik van deze beach-accommodatie.

Het jaar 2010 heeft voor het team Sportservice & Zwembad in het kader gestaan van al dan niet verzelfstandigen. In december 2010 besloot de gemeenteraad om tot een externe verzelfstandiging van het zwembad en de sport over te gaan en heeft hiervoor kaders vastgesteld. Het jaar 2011 wordt gebruikt om de kaders uit te werken met als doel per 1 januari 2012 van start te gaan met een verzelfstandigd sportbedrijf.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Het drinkwaterwinbedrijf Vitens, gelegen naast het terrein van de CSV en ROC-A12, pompt bijna continu grondwater op wat gebruikt wordt als drinkwater. Door het inzetten van een warmtepomp kan het opgepompte grondwater gebruikt worden voor verwarming of koeling van de nabijgelegen gebouwen. Dit systeem wordt ‘Warmte en Koude uit Drinkwater’ (WKD) genoemd. Zwembad De Vallei heeft een grote warmtevraag, dit is een algemeen gegeven voor zwembaden. Door de warmte duurzaam op te wekken, wordt niet alleen het milieu gespaard door verminderde CO2 uitstoot, maar ook wordt een financieel voordeel gerealiseerd. Dit systeem is in 2010 opgeleverd en in gebruik genomen.

(Veenendaalsekrant.nl)


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier