10 oktober ZwembadBranche Dag

FNV: Leden kantje boord akkoord met nieuw cao-eindbod zwembaden

Een nipte meerderheid van de FNV-leden (54%) werkzaam bij sportbedrijven, stichtingen en commerciële zwembaden, heeft ingestemd met het verbeterde cao-eindbod van hun werkgever. Ingrid Koppelman, bestuurder FNV Sport & Bewegen: ‘De leden zijn niet tevreden over de loonstijging, maar hebben in tweede instantie toch ja gezegd. Ze willen dat we aan tafel blijven, omdat ook zij zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de branche.’ De nieuwe cao gaat in op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 21 maanden.

Redelijk tevreden

Over de verbeterde loonstijging van 8% in 2023 zijn de FNV-leden redelijk tevreden. De 2% over de eerste negen maanden van 2024 vinden ze onvoldoende. Koppelman: ‘Een van onze leden noemde het kantje boord. En zo voelen wij het ook, na een intensief onderhandelingstraject. Ook zwembadmedewerkers hebben te maken gehad met een inflatie van 14,3%. Een flink deel hiervan is gecompenseerd met deze cao, dat is mooi, maar er blijft een inflatieschuld over die de komende jaren goedgemaakt moet worden.’


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Meebeslissen over toekomst
De branche staat door de personeelstekorten voor fikse uitdagingen. Koppelman: ‘De werkgeversorganisatie, WiZZ, heeft echt moeite gedaan om de FNV-leden over de streep te trekken en dus ook te betrekken bij de toekomst van de branche. Dat onze leden nu ja hebben gezegd, betekent dat we niet vanaf de zijlijn gaan toekijken, maar meepraten en meebeslissen over belangrijke onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid en meer waardering voor het vak zwemonderwijzer. Zwemles is ook onderwijs. We hebben samen een plan gemaakt dat we verder gaan uitwerken.’

Afschaffen jeugdlonen
De FNV vindt het afschaffen van de jeugdlonen vanaf 19 jaar eind 2024 belangrijk om jonge mensen aan te trekken. Koppelman: ‘We willen uiteindelijk dat de jeugdlonen vanaf 18 jaar worden afgeschaft, dus het is een stap in de juiste richting. Ook is de jaaruren systematiek niet als verplichting maar als optie in de cao opgenomen. Onze leden bekijken deze systematiek met argusogen omdat het plussen en minnen van gewerkte uren onrust oplevert in een tijd met flinke gaten in het rooster door personeelstekort.’

Gelijk werk, gelijk loon
Ondanks de betere afspraken voor deze cao zijn er nog steeds flinke verschillen in salaris met collega’s die werken bij de gemeentelijke zwembaden en verzelfstandigde sportbedrijven. Koppelman: ‘Dat verschil in salaris zorgt ervoor dat personeel vertrekt naar andere zwembaden of de branche verlaat.’ De FNV pleit al langer voor meer gelijkheid in arbeidsvoorwaarden in de sport en zwembaden. Koppelman: ‘Dat blijven we doen. Want Nederland kan niet zonder gekwalificeerde zwemonderwijzers.’

8.000 werknemers
De cao Zwembaden geldt voor zo’n 8.000 werknemers die werken in ongeveer 75% van alle zwembaden. Dit zijn vooral de werknemers in sportbedrijven, lokale stichtingen en commerciële exploitanten zoals Optisport en Sportfondsen Nederland.

Bron: persbericht FNV


advertentie

Hellebrekers