‘Expertgroep Zwembaden ENVAQUA heeft alle kennis in huis om een goede zwemomgeving te creëren’

Concurrerende bedrijven die de krachten bundelen. Om te lobbyen voor de zwembadbranche in Den Haag, Brussel en op andere plekken waar de beslissingen worden genomen. Om ook samen te werken aan integrale technologische oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd. Dat is waar de Expertgroep Zwembaden en de overkoepelende vereniging ENVAQUA voor staan. Als voorzitter van de expertgroep is Marcel van den Berg ervan overtuigd dat je samen altijd verder komt. “We zijn onafhankelijk, deskundig en altijd op zoek naar de onderlinge verbinding.”

Theoretische én praktische kennis

Kennisdeling die de versnipperde zwembadbranche vooruit moet helpen. daar is de expertgroep al jaren mee bezig. Het onlangs gepresenteerde Handboek Zwembaden is er een mooi voorbeeld van. Experts op het gebied van chemie, techniek, controle en beheer staken de koppen bij elkaar. Het doel: het in 2002 voor het eerst opgestelde handboek actualiseren. Met veel enthousiasme werd er door de samenstellers gewerkt aan een handboek dat weer helemaal bij de tijd is. Ook al dienen de leden van de expertgroep in het dagelijks leven andere broodheren en waren er soms verschillende inzichten over zaken als het desinfecteren van zwemwater of UV-technologie. Maar door over hun schaduw heen te springen zijn de samenstellers volgens Van den Berg tot een eindresultaat gekomen waar iedereen zich in kan vinden. “Op een eenvoudige, begrijpelijke en vooral praktische manier geven we uitleg over de basisprincipes van zaken als waterbehandeling, luchtbehandeling, beheer en onderhoud in zwembaden. Naast theoretische kennis willen we vooral ook praktische kennis delen. Daarbij richten we ons met name op de gebruikers en beheerders van zwembaden, die beperkt opleiding van zwembadtechniek hebben genoten.’’


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Professionele vraagbaak

Op de ZwembadBranche Dag in oktober reikte Van den Berg zelf het eerste exemplaar van het handboek uit aan Bert Lans, voorzitter van de Verenigde Technici Zwembaden. De vele positieve reacties op de bijeenkomst maakten duidelijk hoe zeer er naar een actualisatie van het handboek uit 2002 werd uitgekeken. “Bij het schrijven is rekening gehouden met de eisen voor zwembaden zoals deze zijn opgesteld in de nieuwe regelgeving.’’ Dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld doet daar volgens Van den Berg niets aan af. ”Alle basiskennis uit het vakgebied is in dit handboek bij elkaar gebracht. Het is zeker ook geen commercieel verhaal, hoewel alle experts verbonden zijn aan verschillende leveranciers.” Bij het samenstellen van de eindtekst werd er soms wel flink gediscussieerd, maar Van den Berg, zelf werkzaam voor Hellebrekers, snapt dat wel. “Elke oplossing heeft zijn voordelen, maar ook nadelen. Als concurrenten in de markt komt je dan al gauw in een spanningsveld. Zeker als het gaat om de inhoud van innovaties.’’ Als voorzitter is Van den Berg niettemin trots op de saamhorigheid in de expertgroep. “Iedereen stelt zich onafhankelijk op, in het belang van de branche.”

Lees het interview met Marcel van den Berg verder in ZwembadBranche #86

Ben je geïnteresseerd in het Handboek Zwembaden? Neem dan contact op met ENVAQUA


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier