15 oktober ZwembadBranche Dag

Een jaar Sportakkoord II: wat is er gedaan én moet nog worden gedaan?

Er is veel gedaan, maar ook nog veel te doen. Zo concludeert het Mulier Instituut na onderzoek naar de voortgang en de uitdagingen binnen Sportakkoord II. Het afgelopen jaar zijn netwerken verder versterkt, is de ondersteuning voor sportclubs verbeterd, en hebben veel gemeenten zich ingezet voor een sociaal veilige sportomgeving. Alle betrokken partijen werken hard samen om de basis van de sportsector te versterken, maar er zijn ook nog uitdagingen. Wat zijn de bevindingen ten aanzien van de zwembranche én de aanbevelingen?

Huidige stand van zaken

Deze voortgangsrapportage geeft een duidelijk beeld van de huidige stand van zaken. Specifiek is het gericht op de hoofdambitie ‘het fundament op orde’, wat inhoudt dat de basisvoorwaarden voor sportdeelname moeten worden verbeterd. Voor de zwembranche betekent dit dat er extra aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid, duurzaamheid en het creëren van een beweegvriendelijke leefomgeving. Wat zegt het rapport daarover?


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Toegankelijkheid en multifunctioneel gebruik

Nederland beschikt over een uitgebreid netwerk van sport- en beweegfaciliteiten, waaronder zwembaden. Echter, de druk op deze infrastructuur neemt toe door schaarste aan ruimte en toenemende vraag naar multifunctioneel gebruik?. Gemeenten en andere belanghebbenden moeten innovatieve oplossingen vinden om de toegankelijkheid en efficiëntie van sportfaciliteiten te verbeteren. Eén van de belangrijkste aandachtspunten binnen het thema ‘Ruimte voor sport en bewegen’ is dan ook de betere spreiding, toegankelijkheid en bereikbaarheid van sportvoorzieningen?. Gemeenten worden aangemoedigd om sport en bewegen te integreren in ruimtelijke ordening en multifunctioneel gebruik van sportvoorzieningen te stimuleren. Voor zwembaden betekent dit dat er mogelijkheden moeten worden onderzocht om deze faciliteiten niet alleen voor recreatief en competitief zwemmen te gebruiken, maar ook voor andere doeleinden, zoals revalidatie, aquatherapie en maatschappelijke evenementen.

Lees ook: Sportakkoord II ondertekend: Nederland moet echt (meer) gaan bewegen

Verduurzaming van zwemfaciliteiten

De verduurzaming van sportvoorzieningen, inclusief zwembaden, is een ander cruciaal thema. Het rapport benadrukt de noodzaak van duurzame infrastructuur om de milieubelasting te verminderen en kosten op lange termijn te verlagen?. Dit kan worden bereikt door energie-efficiënte technologieën te implementeren, zoals warmtepompen, zonne-energie en verbeterde isolatiemethoden. Daarnaast is er een routekaart voor verduurzaming opgesteld, die sportaccommodaties helpt bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelen. De kaart biedt concrete stappen en richtlijnen om zwembaden en andere sportfaciliteiten te transformeren naar energie-efficiënte en milieuvriendelijke ruimtes. Het omvat advies over investeringen in groene technologieën, subsidies voor duurzame renovaties en trainingen voor personeel om duurzame praktijken te implementeren en te onderhouden.

Beweegvriendelijke omgeving

Het is bekend dat het versterken van een beweegvriendelijke leefomgeving essentieel is voor het bevorderen van een actieve levensstijl. Gemeenten werken daarom samen met verschillende partners om natuur- en buitengebieden beweegvriendelijk te maken. Voor de zwembranche betekent dit dat zwembaden moeten worden gezien als een integraal onderdeel van de bredere sport- en beweeginfrastructuur. Dit kan door betere verbindingen te creëren met andere sportfaciliteiten en recreatiegebieden, en door samen te werken met lokale en regionale overheden. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld fietspaden en wandelroutes ontwikkelen die zwembaden verbinden met nabijgelegen parken, sportvelden en andere recreatieve voorzieningen. Bovendien kunnen samenwerkingen met lokale scholen en gezondheidscentra worden opgezet om ervoor te zorgen dat zwembaden gemakkelijk toegankelijk zijn voor kinderen en volwassenen. Het rapport benadrukt tevens dat een beweegvriendelijke omgeving verder gaat dan alleen infrastructuur; het omvat ook initiatieven die de gemeenschap aanmoedigen om actief deel te nemen aan sport en recreatie. Dit kan door het organiseren van lokale evenementen en activiteiten in en rond zwembaden, zoals zwemwedstrijden, aquafitnesslessen en gezinszwemdagen. Zo kunnen zwembaden een ontmoetingsplaats worden waar mensen van alle leeftijden en achtergronden samenkomen om te sporten en te socializen.

Gezamenlijke inspanning

De zwembranche in Nederland staat voor aanzienlijke uitdagingen, maar ook voor grote kansen. Door in te spelen op de bevindingen en aanbevelingen uit het Sportakkoord II voortgangsrapportage, kunnen zwembaden hun rol als belangrijke sport- en ontmoetingsplaatsen in de gemeenschap versterken. Een gezamenlijke inspanning van gemeenten, sportbonden, brancheorganisaties en de zwembaden zelf om innovatieve oplossingen te implementeren is dan cruciaal om een duurzame, toegankelijke en beweegvriendelijke zwemomgeving te creëren.

Lees de volledige bevindingen in de rapportage: Werken aan het fundament


advertentie