15 oktober ZwembadBranche Dag

Gezond en duurzaam werk: de sleutel tot minder verzuim

Langdurig verzuim is een grote uitdaging op de huidige arbeidsmarkt. Uit onderzoek van HR Navigator onder meer dan 250 grote werkgevers blijkt dat iets meer dan 5,1 procent van het personeel vorig jaar langer dan zes weken thuiszat. Verwacht wordt dat dit verzuim zal toenemen, vooral in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Voorkomen is dus cruciaal. Een gezonde en duurzame werkomgeving is de sleutel tot het voorkomen van uitval.

Verzuim ouderen

Vaak wordt gedacht dat ouderen vaker verzuimen dan jongeren. Maar dit ligt wel wat genuanceerder. In werkelijkheid verzuimen ouderen minder vaak, maar als ze verzuimen duurt het gemiddeld langer. Psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaak van langdurig verzuim voor beide leeftijdsgroepen. Bij ouderen is de gemiddelde verzuimduur wel afgenomen van 12,6 naar 11,6 dagen. Hoe breng je het verzuim nog meer naar beneden? Inmiddels is duidelijk dat je verzuim het beste kunt voorkomen door persoonlijke aandacht voor medewerkers te tonen. Het is belangrijk om rekening te houden met hun (herstel)behoefte en te kijken waar ze het best tot hun recht komen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Gezondheidsraad

Gezond en duurzaam werk voorkomt uitval en zorgt voor een gezonde werkomgeving met passend HR- en verzuimbeleid. Op termijn kunnen hiermee de grootste problemen worden voorkomen, zoals ook blijkt uit een rapport van de Gezondheidsraad. Volgens dit rapport is het op lange termijn mogelijk om mensen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen. Het rapport benadrukt dat een gezonde en duurzame werkomgeving de sleutel is tot het voorkomen van uitval. Door tijdig bij te sturen en een ondersteunende werkomgeving te bieden met passend HR- en verzuimbeleid, kunnen de grootste problemen meestal worden voorkomen. De Gezondheidsraad wijst erop dat preventieve maatregelen, zoals regelmatige gezondheidschecks, een cultuur van open communicatie en ondersteuning op maat, essentieel zijn om werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Deze maatregelen moeten geïntegreerd zijn in het dagelijks beleid van organisaties om effectief te zijn.

Lees ook: Conflictvaardig op het werk: minder verzuim en meer productiviteit

Integrale preventieve aanpak

Voor duurzame inzetbaarheid is een integrale preventieve aanpak essentieel. Dit betekent niet alleen fysieke gezondheidsmaatregelen, zoals het stimuleren om te bewegen en dagelijks vers fruit, maar ook proactieve gesprekken met de arbodienst en loopbaancoaches. Preventieve gesprekken en loopbaancoaching hebben positieve effecten op langer doorwerken. Uit onderzoek van BeFrank blijkt dat 70 procent van de Nederlandse werknemers van plan is om het komende jaar meer aandacht te besteden aan hun mentale gezondheid en welzijn op het werk. Zo’n 43 procent wil beter leren hun grenzen te respecteren, bijvoorbeeld door eerder nee te zeggen bij overbelasting of extra werk. Vier op de tien willen meer tijd nemen voor zelfzorg, zoals lichaamsbeweging, gezonde voeding, voldoende slaap en ontspanningstechnieken.

Maatwerk

Maar natuurlijk vraagt elke situatie om maatwerk en dus moet je als organisatie een systematiek ontwikkelen om problemen en kansen in kaart te brengen. Een gestructureerde dialoog tussen medewerker en leidinggevende is hierbij essentieel. Preventie moet ook besproken worden in het overleg tussen bedrijfsarts, HR-professionals en afdelingsmanagers. Op deze manier kunnen organisaties medewerkers gezond, gemotiveerd en productief tot aan hun pensioen aan het werk houden en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk voorkomen.


advertentie

E.B.T.C.