Edwin Top (sportbedrijf Arnhem): ‘Het ene zwembad is het ander niet en dus moet je keuzes maken’

Toen Edwin Top bij sportbedrijf Arnhem begin 2020 werd aangenomen, had hij geen idee dat het zo’n uitzonderlijke start zou worden. Al snel gingen de zwembaden dicht in de strijd tegen corona en werd hij manager van een gesloten zwembad. Maar dat veranderde niets aan zijn missie de exploitatie van de zwembaden van het sportbedrijf, dat sinds 2017 is verzelfstandigd, te commercialiseren. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder, er zijn grote stappen gezet en belangrijke keuzes gemaakt. “Je moet durven te specialiseren in plaats van te generaliseren.”

Positionering

Top heeft zijn sporen verdiend in de zwembranche en met zijn kennis en expertise is hij begonnen aan een traject waarbij positionering leidend was. Hierbij stond voor de zwembaden Valkenhuizen, een splinternieuw zwembad dat voor de zomer is opgeleverd, en de Grote Koppel de vraag centraal: voor welke specifieke doelgroepen is het bedoeld? Aan de hand van de thema’s opleiden & leren, gezondheid, recreatie, sport en verenigingen zijn de activiteitenroosters van de zwembaden langs een meetlat gelegd. Vervolgens is het aanbod onder de loep genomen en zijn er keuzes gemaakt. Tegelijkertijd is ook gekeken naar nieuwe mogelijkheden, welke kansen liggen er nog? “Niet ieder zwembad heeft dezelfde doelgroep en dus moet je bepalen voor wie jij als zwembad bent en wat je gaat bieden. Het zwembad wordt vaak gezien als een maatschappelijk instituut waar iedereen terecht moet kunnen, maar het ene zwembad is het ander niet en dus moet je keuzes maken.”

Lees ook: ‘Met de opening wilden wij onderscheidend zijn, net als het zwembad Valkenhuizen’

Keuzes maken

Al snel was duidelijk voor zwembad Valkenhuizen dat doordat het nu onderdeel uitmaakt van een sportcomplex met het CIOS en de zwemverenigingen nabij, opleiden & leren samen met verenigingen belangrijke thema’s zijn. Net als gezondheid en sport, waarna Top concludeerde dat met een bezetting van 5% recreatie niet zozeer past. “Als zwembad zijn wij daarop ook niet ingericht en dus gaan wij daar geen energie in gaan steken. Daarentegen willen wij de samenwerking met het CIOS en verenigingen verstevigen. Verder zijn we druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten om het thema gezondheid vorm te geven. Met het programma ‘Vital up’ kan men werken aan de vitaliteit en met leefstijlcoaches is een nieuw product ontwikkeld om mensen te helpen aan een gezonde leefstijl. Daarnaast zijn we graag de thuisbasis voor verenigingen en faciliteren we zwemwedstrijden.” Zwembad De Grote Koppel daarentegen bleek juist uitermate geschikt als recreatiebad. “Met vier baden voert hier het thema recreatie duidelijk de boventoon. Maar we kwamen ook tot de conclusie dat er nog veel meer met het thema recreatie kan worden gedaan, hier liggen nog kansen. Daarnaast zagen we dat slecht 9% van het aanbod is gericht op wedstrijdzwemmen, dit moeten we dus vooral overlaten aan zwembad Valkenhuizen.” Beide zwembaden bieden wel zwemles, één van de belangrijkste activiteiten voor zwembaden. Maar ook hier ziet Top mogelijkheden ter verbetering. “Ons bezettingspercentage is 57%, dat is echt te weinig. We kunnen veel meer kinderen zwemles aanbieden, dit is een gemiste kans. We gaan dan ook uitbreiden naar eerst 75% bezetting en uiteindelijk 90%.”

Lees het hele interview in ZwembadBranche #80

Splash Software