10 oktober ZwembadBranche Dag

Doorstart ‘Veilig in zee met MDT’ onder nieuw naam: Next Generation Lifeguards

Onder de naam Next Generation Lifeguards is een doorstart gemaakt met ‘Veilig in zee met MDT’, een partnerproject waarbij jongeren gratis worden opgeleid en zich voor de zwembranche inzetten. Doordat de subsidieverstrekker ZonMw heeft besloten de aanvullende subsidieaanvraag te honoreren gaat het project nu door tot 1 december 2023. Zo kunnen nog meer jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar een bijdrage leveren aan de zwemveiligheid van Nederland.

MDT

Met het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) wil men jongeren laten ontdekken wat hun talenten zijn en tegelijkertijd iets voor een ander laten doen. Een MDT doen jongeren tussen de 12 en 30 jaar naast hun bijbaan, in de vakantie, naast school of in een tussenjaar. Ze volgen trainingen die ze zelf interessant vinden en krijgen na afloop vaak ook een certificaat. Handig later voor hun cv, het maken van een studiekeuze of het vergroten van het netwerk. Veilig in zee met MDT is een gezamenlijk project van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en Reddingsbrigade Nederland en loopt al twee jaar. In het begin van die periode werd het beperkt in de mogelijkheden door de coronamaatregelen, zoals afstand nemen en sluiting van de zwembaden. Met de versoepeling werd echter al wel snel duidelijk dat veel jongeren belangstelling hebben om te leren reanimeren, een EHBO-diploma te halen, een korte opleiding te volgen en aan de slag te gaan in een zwembad, bij een zwemvereniging of bij een reddingsbrigade. Subsidieverstrekker ZonMw besloot dan ook akkoord te gaan met de aanvullende subsidieaanvraag zodat de NRZ en Reddingsbrigade Nederland voor een verlenging konden gaan.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Zwemveiligheid

Via Next Generation Lifeguards leveren jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar direct een bijdrage aan de zwemveiligheid. Zij kunnen nu kiezen uit opleidingen op meer niveaus en workshops die samen met betrokken organisaties voor hen op maat worden gemaakt. In 2023 haken meer brigades, zwemverenigingen en zwembaden aan dan voorheen bij dit MDT-project. Zij verwelkomen MDT-jongeren voor bijvoorbeeld een weekopleiding Lifeguard Beach of Lifeguard Open Water, een korte opleiding tot assistent-toezichthouder of een ander kort opleidingstraject. Het project heeft een nieuwe naam gekregen omdat de naam ‘Veilig in zee met MDT’ te weinig aansloot bij het aanbod en de mogelijke praktijkomgevingen voor de deelnemende jongeren. Bovendien was de afkorting MDT nog onvoldoende ingeburgerd. Om tot een nieuwe projectnaam te komen, is de hulp ingeschakeld van een jongerenpanel van de HAN University of Applied Sciences en van jongeren van verschillende MDT-locaties. Tezamen kozen zij voor ‘Next Generation Lifeguards’.

Lees ook: Veilig in zee met MDT: ‘heel blij dat hiermee de zwembranche in brede zin wordt betrokken’advertentie

ZwembadBranche Dag 2023