Door corona bereikten buurtsportcoaches minder mensen: nu extra inzetten op beweegstimulering

Een ruime meerderheid van buurtsportcoaches ziet dat hun doelgroepen tijdens de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen, zo blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Buurtsportcoaches worden ingezet om sporten en bewegen te stimuleren onder bijvoorbeeld jongeren, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking, chronische aandoening of gedragsproblemen. Door corona en de maatregelen daartegen was het voor hen lastiger het afgelopen 1,5 jaar om deze doelgroepen in beweging te krijgen en te houden. Nu de meeste coronamaatregelen voor sporten en bewegen zijn opgeheven, is het van belang om hen weer te bereiken. Zwembaden kunnen daarbij zeker een belangrijke rol spelen.

Aanpassing werkzaamheden

Veel buurtsportcoaches geven aan dat zij de beoogde doelgroepen maar deels hebben bereikt met hun sport- en beweegactiviteiten. Door de coronamaatregelen en angst voor besmetting konden soms geen of minder activiteiten worden georganiseerd, een ruime meerderheid van de buurtsportcoaches geeft aan dat zij de beoogde doelgroepen maar deels hebben bereikt met hun activiteiten. De meeste buurtsportcoaches hebben door de coronacrisis en -maatregelen daarom hun werkwijze vaak aangepast. Voor sommige doelgroepen, met name kinderen, jongeren en ouderen, hebben zij extra en/of aangepaste sport- en beweegactiviteiten georganiseerd. Voorbeelden van aangepast sport- en beweegaanbod zijn: (groeps)activiteiten in de buitenlucht, online beweeglessen en challenges, balkonlessen voor ouderen en een-op-een- begeleiding van deelnemers. Een kwart tot twee vijfde van de buurtsportcoaches heeft minder of helemaal niks kunnen organiseren tijdens de coronacrisis door de verschillende coronamaatregelen, zoals de sluiting van binnensportaccommodaties en het verbod op groepstrainingen. Ook angst voor besmetting bij met name ‘kwetsbare’ doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een chronische aandoening, belemmerde de organisatie van activiteiten. Dit zijn nu ook de doelgroepen waarvan buurtsportcoaches het vaakst een afname in sport- en beweeggedrag zien.

Lees ook: Beter samenwerken met de buurtsportcoach? Doe samen de QuickScan!

Doelgroepen beperkt bereikt

Ondanks dat de fysieke inactiviteit onder inwoners groter is geworden, hebben (werkgevers van) buurtsportcoaches hier maar beperkt op kunnen inspelen. Zo is het aantal formatieplaatsen aan buurtsportcoaches nauwelijks veranderd, de meeste werkgevers van buurtsportcoaches, zoals gemeenten, sportorganisaties en welzijnsinstellingen, geven aan dat de coronacrisis hierop geen invloed heeft gehad. Negen tiende geeft aan dat de coronacrisis en bijbehorende coronamaatregelen wel het werk van de buurtsportcoaches hebben beïnvloed, vooral de manier waarop zij sport- en beweegactiviteiten aan inwoners hebben aangeboden (64%). Twee vijfde geeft aan dat door de coronamaatregelen de taken van de buurtsportcoaches zijn veranderd het afgelopen jaar. Zo kregen buurtsportcoaches de taak om sportverenigingen (meer) te ondersteunen, functioneerden zij als vraagbaak voor sport- en beweegaanbieders bij coronagerelateerde vragen en hebben zij eenzame ouderen thuis bezocht. Twee vijfde zegt ook dat door de coronacrisis andere doelgroepen zijn bereikt. Buurtsportcoaches hebben zich bijvoorbeeld meer gericht op sport- en beweegstimulering van en aandacht voor jeugd en (eenzame) ouderen. Iets meer dan de helft van de ondervraagde werkgevers (54%) denkt dat (een deel van) de eerdergenoemde veranderingen in het werk van buurtsportcoaches ook na de coronacrisis worden voortgezet en 28 procent denkt van niet.

Extra inzet buurtsportcoaches nodig

Aangezien mensen die minder zijn gaan sporten en bewegen hun oude sport- en beweeggedrag na de coronacrisis mogelijk niet zomaar weer oppakken, is het belangrijk dat hier extra aandacht voor komt. Buurtsportcoaches spelen samen met sportaanbieders een sleutelrol bij lokale sport- en beweegstimulering van inwoners. Een verhoogde inzet van buurtsportcoaches om waargenomen toegenomen verschillen in sport- en beweegdeelname te verkleinen, is daarom wenselijk. Nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven, is het belangrijk buurtsportcoaches extra in te zetten op sport- en beweegstimulering van minder actieve inwoners. Mensen die minder zijn gaan sporten en bewegen pakken hun oude sport- en beweeggedrag na de coronacrisis namelijk niet zomaar weer op. Hierbij is het belangrijk dat de sport- en beweegdeelname van inwoners beter gemonitord wordt, zodat buurtsportcoaches gerichter ingezet worden op de doelgroepen die dat het hardst nodig hebben. Sportaanbieders zoals zwembaden kunnen hierbij helpen. Zwemmen is voor de doelgroepen van buurtsportcoaches een aangename manier om te bewegen.

Het Mulier Instituut doet samen met de Radboud Universiteit onderzoek naar sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname tijdens COVID-19 en heeft voor dit onderzoek online vragenlijsten uitgezet onder buurtsportcoaches en hun werkgevers. Kijk voor meer informatie naar de factsheet Sporten en bewegen tijdens corona.

E.B.T.C.