Deel 3 van de NEN 6600 serie over monsterneming

Met de publicatie over het nemen van watermonsters uit zwembadwater is het derde deel van de nationale normen serie over het nemen van watermonsters gepubliceerd. NEN-EN 15288-2:2008 ‘Zwembaden – Deel 2: Veiligheidseisen voor beheer’ verwijst naar het op een juiste manier nemen van monsters van zwembadwater. Deze norm geeft echter niet aan hoe de monsters genomen moeten worden. Daarnaast gaven onder NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria aan, behoefte te hebben aan een genormaliseerde methode voor monsterneming van zwembadwater.

Internationale ontwikkelingen Op internationaal niveau is een discussie gaande of het nodig is een dergelijke norm op CEN- dan wel ISO-niveau te ontwikkelen. Deze discussie heeft zich echter nog niet vertaald naar voorstellen. In afwachting van eventuele internationale ontwikkelingen is besloten tegemoet te komen aan de behoefte van de markt en deze norm te ontwikkelen.

Informatie en bestellingen
Voor prijsinformatie en bestellingen surft u naar de Normshop op www.nen.nl. Of neem contact op met NEN klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of email bestel@nen.nl. Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met ir. Erica Fritse, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.
advertentie

E.B.T.C.