De risico’s van roestvaststalen constructies in overdekte zwembaden

Roestvaststalen (ophang)constructies in overdekte zwembaden blijven een aandachtspunt. Uit een recente inventarisatie van de VROM-Inspectie blijkt dat bij de helft van de (in opdracht van de eigenaar) geïnspecteerde overdekte zwembaden het noodzakelijk bleek te zijn, RVS onderdelen te vervangen. Al in 2002 heeft de staatssecretaris van VROM alle gemeenten schriftelijk geïnformeerd over deze risico’s naar aanleiding van een paar ernstige incidenten. In 2004 is er een praktijkrichtlijn gepubliceerd voor de inspectie en het onderhoud van (ophang)constructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden.
Begin 2009 is er een inspectiesignaal aan alle gemeenten gestuurd. Hierbij is ook de oproep gedaan om de risico’s van de overdekte zwembaden op te nemen in het gemeentelijk handhavingsbeleid. De eigenaren van ruim 2000 overdekte zwembaden zijn aangeschreven en bovendien zijn de relevante brancheorganisaties op de hoogte gebracht van de problematiek.

Om het effect van deze acties te meten heeft de VROM-Inspectie afgelopen voorjaar zowel eigenaren als gemeenten geënquêteerd. Door de vrij geringe respons (56 eigenaren = 10% en 48 gemeenten = 21%) geven de uitkomsten slechts een indicatief beeld.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Eenderde van de gemeenten en een op de vijf eigenaren kent de door VROM uitgegeven publicaties niet. Gelukkig zijn de meeste eigenaren wel op de hoogte van het probleem en kennen hun verantwoordelijkheid. Van de 51 zwembaden met RVS-ophangconstructies zijn er 45 in de periode na 2002 geïnspecteerd. Bij 22 baden zijn daarop stalen constructiedelen vervangen.

Uit de enquête blijkt dat de taak om zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de constructieve veiligheid van de bestaande bouw niet door alle gemeenten even serieus wordt opgepakt. Bij minder dan de helft van de gemeenten die de enquête hebben ingevuld is de veiligheid van overdekte zwembaden meegenomen in het handhavingsbeleid. Van de 48 respondenten hebben 14 aangegeven dit niet te weten. Het is opmerkelijk dat 31 van de gemeenten zegt geen overzicht te hebben van alle overdekte zwembaden in de gemeente. Slechts 5 van de 48 gemeenten controleren bij alle zwembaden de ophangsystemen. Bij 29 gemeenten worden uitsluitend de openbare zwembaden gecontroleerd, terwijl 14 gemeenten hebben aangegeven dat geen enkel zwembad wordt gecontroleerd. Ook de frequentie van de controle is relatief laag.
Bij de uitgevoerde inspecties door eigenaren en gemeenten is er met name aandacht voor de ophangconstructies. Inspecties van de hoofddraagconstructie zoals kolommen, liggers, windverbanden en de hierbij toegepaste verbindingsmiddelen blijven hierbij duidelijk achter.

Klik hier voor het rapport


advertentie

E.B.T.C.