Handboek Keurmerk Veilig & Schoon aangepast

Met ingang van 1 januari 2010 is een vernieuwde versie van het handboek van het Keurmerk Veilig & Schoon van kracht. Sinds de laatste versie van 1 augustus 2007 zijn enkele wijzigingen opgetreden in de wetten die voor zwembaden relevant zijn. Deze wijzingen zijn doorgevoerd in het nieuwe handboek en hebben invloed op de hoofdstukken over de brandveiligheid en legionella.

Naast het up-to-date maken van het handboek op het gebied van de wetgeving zijn er verbeteringen doorgevoerd om de leesbaarheid van het handboek te vergroten. Het handboek is voortaan ook voorzien van de puntentelling, die gehanteerd wordt om vast te stellen tot welke categorie (A, B, C, D of E) het zwembad valt. Deze puntentelling is opgenomen als bijlage in handboek van het Keurmerk Veilig & Schoon. Zwembaden dienen voor het behouden van het Keurmerk Veilig & Schoon aan de criteria volgens de laatste versie van het handboek te voldoen. Op pagina 6 in de nieuwe versie van het handboek is aangegeven op welke punten het handboek is aangepast.

Het Keurmerk Veilig & Schoon is een keurmerk voor zwembaden. Het Keurmerk omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing kunnen zijn. Door het Keurmerk Veilig & Schoon te halen, toont het management van het zwembad aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed geregeld zijn en uitgevoerd worden door de medewerkers. Met het handboek kan het zwembadmanagement een kwaliteitsslag maken. Het eerste Keurmerk Veilig & Schoon is uitgereikt in 2002 en inmiddels zijn 185 zwembaden in het bezit van het Keurmerk Veilig & Schoon.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Klik hier om direct naar het handboek te gaan.


advertentie

Splash Software