BeroepsCompetentieProfielen geactualiseerd

Er zijn verschillende organisaties die opleiden tot bevoegd zwemonderwijzer. De BeroepsCompetentieProfielen (BCP’s) die Vereniging Sport en Gemeenten en RECRON hebben ontwikkeld zijn dit jaar geactualiseerd. Opleidingen gebruiken deze als brondocumenten om het onderwijs te ontwikkelen. De BCP’s zwembadbranche zijn beschreven voor de beroepen: zwembadmedewerker, allround zwembadmedewerker, leidinggevend medewerker zwembad. Een BeroepsCompetentieProfiel geeft een beschrijving van goed vakmanschap van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar. De volgende onderdelen komen in de BCP’s terug: een beroepsbeschrijving, kerntaken, kernopgaven en een set beroepscompetenties met succescriteria.

De geactualiseerde BCP’s kunt u hier downloaden.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.
advertentie

E.B.T.C.