Beleidsadvies demissionair kabinet: nieuw kabinet moet Nederland meer in beweging krijgen

Bewegen is belangrijk. Zo blijkt ook in deze coronacrisis. Maar we bewegen te weinig en het demissionair kabinet vindt het beleid nu te versnipperd en niet effectief genoeg. Vijf ministeries geven daarom een belangrijke opdracht aan het nieuwe kabinet: maak een beweegbeleid waarmee Nederlanders echt in beweging komen. Maandag 21 juni wordt het beleidsadvies behandeld in het commissieoverleg sport in de Tweede Kamer, maar wat verwachten zij eigenlijk van het volgende kabinet? ‘Alles over sport’ legde het uit.

Manifest

De vijf ministeries (VWS, OCW, I&W, SZW en BZK) die betrokken zijn bij het beleidsadvies ‘Nederland vitaal en in beweging’ vinden dat elk moment van de dag en elke situatie moeten uitnodigen om in beweging te komen. Minimaal 75% van de Nederlanders moet straks gaan voldoen aan de Beweegrichtlijnen, Dat terwijl de afgelopen 20 jaar slechts 10 procent meer Nederlanders aan de Beweegrichtlijnen is gaan voldoen. De plannen zijn ambitieus en in de Kamerbrief wordt dan ook benadrukt dat er ]een aanzienlijke extra inzet nodig is om ruim het dubbele te kunnen bereiken in de komende twintig jaar (de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord)”. Het is niet de eerste keer dat de noodklok wordt geluid, dit deden zeven sporticonen ook al in mei 2020 met het manifest ‘Bewegen, het nieuwe normaal’. Niet zonder succes, dit leidde tot het startpunt voor een interdepartementale werkgroep -waarbij ook organisaties zoals NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en kennispartijen zoals het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen zijn betrokken- met als resultaat een gezamenlijk beleidsadvies.

Lees ook: Topcoaches luiden de noodklok en pleiten voor een toets bewegingsvaardigheid

2 miljard euro

Voor het behalen van de doelstelling uit het Nationaal Preventieakkoord moeten in de komende twintig jaar bijna 4 miljoen mensen extra in beweging worden gebracht, naast het in beweging houden van de mensen die nu genoeg bewegen. Behalve een gezondheidswinst levert dit ook een maatschappelijke opbrengst op van 2 miljard euro, zo stellen de betrokken ministeries in hun Kamerbrief. Weinig bewegen zorgt in Nederland namelijk naar schatting voor 2,3% van de ziektelast. Ook leidt het tot 5.800 doden per jaar en € 2,7 miljard aan zorguitgaven. Investeren in voldoende beweging zal de maatschappij in meerdere opzichten dus veel opleveren, zo schrijven zeven bewindslieden van vijf ministeries.

Beweeggolven

Het beleidsadvies heeft drie routes in de vorm van ‘beweeggolven’. Die zouden bij een toenemende investering ‘samen een golfbeweging creëren die steeds groter wordt en meer bereik krijgt’.
1: ‘Bewegen begint vandaag’, campagne voeren voor bewustwording.
2: ‘Integraal bewegen’, een integrale aanpak van vier jaar.
3: ‘Duurzaam bewegen’, een duurzame beweegcultuur en infrastructuur.

Integrale aanpak

In de brief pleiten de ministeries voor een integrale aanpak, iets wat de NLsportraad ook al adviseerde. Daarnaast doet men concrete voorstellen voor een positieve trendbreuk, verdeeld in zes actielijnen. Hiermee sluit het advies ook bij de acht investeringen voor het verhogen van fysieke activiteit van de International Society for Physical Activity and Health (ISPAH), die voortbouwt op het Global Action Plan for Physical Activity 2018-2030 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De ministeries benadrukken dat het essentieel is om bij elke beweeggolf op het hele dagelijks leven in te zetten en dat investeringen nu, later grote impact zullen hebben. De bewindslieden noemen het beleidsadvies dan ook grote stap en hopen hiermee een trendbreuk in de beweegcurve te kunnen realiseren en zo de komende twintig jaar meer te kunnen bereiken dan de afgelopen twintig jaar. Hoe groot de impact zal worden hangt volgens hen vooral af van de keuzes die het nieuwe kabinet maakt.

Geen sportwet

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport, VVD) beaamt in een verzamelbrief aan de Tweede Kamer van 11 juni dat een extra investering nodig is om meer mensen te laten sporten en bewegen. Maar zij laat zich niet direct verleiden tot een Sportwet, zoals de NLsportraad eerder al adviseerde in het Wettelijk en financieel addendum van het eind 2019 verschenen Brancherapport Sport. Van Ark vindt het belangrijker om “nader te verdiepen welke doelgroepen we met sportbeleid in beweging kunnen en willen krijgen”. Daarna komen volgens de minister pas de vragen over de wettelijke en financiële instrumenten en de verhoudingen tussen sport en overheden. Van Ark wil een begin maken – met bijvoorbeeld NOC*NSF en VSG – maar de definitieve keuzes komen op het bordje van een volgens kabinet.

Kijk voor het geheel artikel op Alles over sport

Debat beleidsadvies in het commissieoverleg sport in de Tweede Kamer op 21 juni is online te volgen via Debat Direct.

E.B.T.C.