Alle kinderen een zwemdiploma aan het einde van de basisschool

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) pleit ervoor dat alle kinderen aan het einde van de basisschool in het bezit zijn van het Zwem-ABC. Op dit moment is niet duidelijk hoeveel kinderen met een zwemdiploma de basisschool verlaten. Paul Coppes, directeur VSG: “Wij zijn van mening dat het behalen van het Zwem-ABC belangrijk is voor kinderen. Daarom starten wij, met medewerking van het Ministerie van OC&W, een project om de zwemvaardigheid van kinderen op de basisschool ‘waterdicht’ te registreren.
Alleen op die manier krijgen we inzicht in de zwemvaardigheid van kinderen. Bovendien kunnen interventies ter verbetering van de zwemvaardigheid, als schoolzwemmen, zwemvangnetconstructies of andere maatwerkregelingen, dan tijdig worden ingezet.”

Vereniging Sport en Gemeenten is gestart met het project ‘Waterdicht’. Het doel van dit project is inzicht krijgen in hoeverre kinderen in Nederland de basisschool tenminste zwemvaardig (zwemdiploma A en B) en bij voorkeur zwemveilig (Zwem-ABC) verlaten. Om dit te realiseren is een aantal acties noodzakelijk, zo blijkt uit het project ‘10-puntenplan Verbetering Zwemvaardigheid’, de voorloper van het nieuwe project ‘Waterdicht’. De eerste actie die gerealiseerd moet worden, is de opzet van een registratiesysteem, zodat duidelijkheid komt over het al dan niet behalen van zwemdiploma’s. Om te voorkomen dat instrumenten als schoolzwemmen, zwemvangnetconstructies of andere maatwerkregelingen te laat worden ingezet, is het belangrijk dat al ruim voor het verlaten van de basisschool duidelijk is welke kinderen extra aandacht nodig hebben.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.De verantwoordelijkheid voor de zwemveiligheid van kinderen ligt behalve bij de ouders of verzorgers van het kind, ook bij de gemeente, het onderwijs en de zwemlesaanbieder. Het percentage scholen dat zwemles aanbiedt, is in de laatste decennia sterk gedaald: van 90% in 1991 tot 57% in 2005 (NRIT, 2005). Wijzigingen in gemeentelijk beleid zijn veelal de oorzaak van deze daling. De verwachting is dat deze neergaande lijn de komende tijd zal voortzetten, hoewel eenduidige cijfers ontbreken.

Paul Coppes: “Gemeenten hebben in Nederland de taak de gezondheid van hun bewoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Als het gaat om de verantwoordelijkheid voor zwemvaardigheid ligt deze wat de gemeenten betreft primair bij de ouders of verzorgers, maar het blijkt keer op keer in de praktijk dat dit niet afdoende is. Wanneer lokaal wordt samengewerkt in de driehoek ‘gemeente, zwemlesaanbieder, onderwijs, en natuurlijk met de ouders of verzorgers’ dan is een ‘waterdicht’ systeem wel degelijk mogelijk blijkt uit de resultaten van het project ‘10-puntenplan’.”

(Vereniging Sport en Gemeenten)


advertentie

Dewi Online

Een gedachte over “Alle kinderen een zwemdiploma aan het einde van de basisschool

Reacties zijn gesloten.