23 april ZwembadBranche Dag Belgie

Aanbestedingsprocedure exploitatie hoofdzwembad Zwolle

De Stichting Exploitatie Zwembaden gaat de gemeente Zwolle ondersteunen in het proces rondom de aanbesteding voor de exploitatie van het nieuwe hoofdzwembad. De gemeente heeft de stichting gevraagd samen te werken nadat duidelijk werd dat SEZZ zelf niet deelneemt aan de aanbesteding van de exploitatie. SEZZ zal de gemeente onder meer ondersteunen bij de beoordeling van de door de gemeente opgestelde aanbestedingsdocumenten (de gunningleidraad) en bij de beoordeling van de inzendingen van de kandidaat-exploitanten.

De gemeente is blij met de samenwerking om tot een goede aanbesteding te komen. ‘De kennis en de ervaringen van SEZZ zijn zeer waardevol bij het verloop van de aanbesteding’, legt wethouder Piek uit. ‘We zijn dan ook blij dat SEZZ ons hierin wil bijstaan.’

De aanbesteding van de exploitatie moet uitmonden in een risicodragende exploitatie door een commerciële exploitant. De verwachte voordelen zijn: geen open eind –financiering meer en een meer bedrijfsmatige en zakelijke exploitatie op afstand. De aanbesteding start naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar en zal dan in het tweede kwartaal van 2011 afgerond zijn.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Dat SEZZ niet zelf meedoet aan de aanbesteding heeft de stichting besloten na goed overleg met de gemeente. Beide partijen hebben geconcludeerd, dat de SEZZ niet de mogelijkheid heeft tot deelname aan de aanbesteding van de exploitatie zoals commerciële exploitanten dat wel kunnen doen. Dit heeft met name te maken met de te stellen financiële eisen in de aanbesteding.

Voor het bestuur SEZZ staan de zorg voor het personeel en de maatschappelijke functie van het zwembad voor de inwoners en doelgroepen van Zwolle voorop. In de zorg voor het personeel is voorzien met het eerder opgestelde Sociaal Plan. Gemeente en bestuur SEZZ beoordelen samen of de maatschappelijke functie van het zwembad op goede wijze in de aanbestedingsdocumenten is verzekerd. Hiermee is naar de mening van het bestuur SEZZ op goede wijze voorzien in beide belangen. Het bestuur heeft het besluit inmiddels besproken met het zwembadpersoneel. Zodra het nieuwe hoofdzwembad en het satellietbad op de campus Windesheim gereed zijn, stopt de rol van de SEZZ. Volgens planning zijn beide nieuwe zwembaden eind 2012 gereed.


advertentie

Dewi Online