15 oktober ZwembadBranche Dag

Aanbesteding sportcomplex Lichtenvoorde gestart

Vandaag hebben de wethouders Henk Gerrits en Fons Hulshof de officiële aftrap verricht van de aanbesteding van het sportcomplex in Lichtenvoorde. Met behulp van een hoogwerker onthulden ze pal voor de huidige Hamalandhal een bord dat het moment van de aanbesteding markeert. Op de locatie van de Hamalandhal komen twee breedtesporthallen en een zwembad. De afgelopen maanden is de aanbesteding voorbereid en zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld. Bij die stedenbouwkundige uitgangspunten gaat het bijvoorbeeld over zaken als hoogte van de hallen, afstand tot de woningen, parkeren, sociale veiligheid en de terreininrichting. In die periode zijn meerdere informatieavonden met de directe buurt geweest. Ook is een klankbordgroep samengesteld uit buurtbewoners, die hun inbreng hebben in het bepalen van de stedenbouwkundige uitgangspunten.

Het gaat hier om een zogenaamde innovatieve aanbesteding. Dat betekent dat in één keer zowel de architect, de aannemer als de exploitant worden opgeroepen zich als één consortium in te schrijven. Zij moeten samen om tafel gaan zitten. Dat heeft als grote voordeel dat ze rekening met elkaars wensen en ideeën kunnen houden. Immers de exploitant kan al vanaf het eerste moment invloed hebben op de bouw. Dat heeft grote voordelen als het er om gaat een sportcomplex commercieel te exploiteren.

Nadeel van een dergelijke aanbesteding is dat er op het eerste gezicht lange tijd niets gebeurt, dat het lang stil blijft. In een gewone aanbesteding wordt eerst een architect gekozen die al vlot met een schets komt. Vervolgens wordt daar een aannemer bij gezocht en als laatste een exploitant. Maar dit nadeel weegt niet op tegen de voordelen van een innovatieve aanbesteding. Het dwingt partijen er met elkaar het maximale uit te halen. En daar heeft ook de gemeente voordeel van. Zowel in de kwaliteit van het sportcomplex als in de kosten.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Half april dit jaar wordt bekend welke 5 consortia in aanmerking komen voor de uiteindelijke gunning. In juli 2010 is bekend welk consortium de opdracht krijgt. Daarna volgt een periode van uitwerking van de plannen voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van het sportcomplex. In januari 2011 wordt het contract getekend en start in juni 2011 de bouw. Dit natuurlijk wel onder voorbehoud dat het afsluiten van contracten, vaststelling van het bestemmingsplan en verstrekking van vergunningen voorspoedig verloopt.

(Bron: Gelre.fm)


advertentie

EasySwim