‘Aan het besluit van het kabinet viel niet te tornen’

Alle sporten mogen door en sportscholen blijven open, maar zwembaden moeten dicht. Waren wij op 11 mei de eerste die weer open mochten, nu zijn wij de enige uitzondering. Met tot overmaat van ramp eerst nog wel een uitzondering van de zwemles, wat een dag later werd teruggedraaid. De teleurstelling is groot, dat begrijpt ook André de Jeu van Vereniging Sport en Gemeente (VSG). “Het is mij ook niet duidelijk waarom, het ministerie van VWS heeft het antwoord ook niet. Aan het besluit van het kabinet viel niet te tornen.”

Besluitvorming

Over het gehele proces van de besluitvorming van de maatregelen kan De Jeu wel een boek vol schrijven. “Het voert te ver om hier alles tot in detail te beschrijven. Maar het is inmiddels wel duidelijk dat de persconferentie zelf slechts een radar vormt in het geheel.” Wanneer op het Catshuis aanscherpingen of versoepelingen worden besproken, is er nog een lange weg te gaan totdat het een maatregel wordt die ook in werking treedt. “Nadat men zondag op het Catshuis bij elkaar is gekomen en het OMT op maandag een advies heeft gegeven, is het nog aan het crisisteam van de overheid en de veiligheidsregio’s. Maar ook de betrokken ministeries buigen zich er nog over. Tegelijkertijd wordt de aanwijzingsbrief opgesteld voor de Veiligheidsregio’s met de maatregelen zodat zij weten waarop zij moeten handhaven.”

Lees ook: Zwembaden in tegenstelling tot eerdere berichtgeving toch helemaal dicht

Miscommunicatie

Uit een reconstructie blijkt dat wat de Rijksoverheid publiceerde na de persconferentie niet overeenkwam met de aanwijzingsbrief. “Later bleek dat in de communicatie richting de veiligheidsregio’s nooit sprake is geweest van een uitzondering voor zwemles. De boodschap was zwembaden dicht, punt. Dat wij dinsdag in de veronderstelling leefden dat zwemles een uitzondering vormde, was natuurlijk niet prettig. En dan druk ik mij nog zacht uit. Maar het lijkt erop dat dit een klassiek geval van miscommunicatie was.” Binnen de zwembranche was de teleurstelling groot. Worden onze belangen wel goed vertegenwoordigd? “Corona is niet het eerste onderwerp waarover wij voor de zwembranche om tafel zitten bij de overheid. Uiteraard is de relatie met het ministerie nu wel van heel groot belang. Blijkt ook uit het feit dat wij 11 mei als een van de eerste sectoren weer open mochten. Helaas valt nu aan dit besluit van het kabinet niet te tornen, ook niet door het ministerie van VWS. We kunnen hier kort en lang over praten, maar we staan net als andere sectoren voor een voldongen feit.”

Compensatie

Nu is er toch een veiligheidsregio die toestemming geeft voor uitzondering voor zwemles. Hoe kan dat? “In theorie kan dat, zij hebben die bevoegdheid. Maar je zou verwachten dat alle veiligheidsregio’s zich houden aan die twee weken waarna de sluiting automatisch wordt opgeheven.” Over dat laatste is nog wel onrust, de angst bestaat dat de overheid deze belofte niet zal nakomen. Is deze angst terecht? “Alles hangt af van de cijfers. Maar een belangrijk verschil met anders, is dat hiervoor niet het hele circus van besluitvorming hoeft te worden opgestart. Tevens benadrukt De Jeu dat er nog een belangrijk traject loopt, de compensatie. “Dit jaar is zwaar voor zwembaden en deze sluiting heeft uiteraard nog grotere financiële gevolgen. Er is dus compensatie nodig om de zwembaden te behouden. Details kan ik nu verder niet geven, maar zeer binnenkort komt hier meer duidelijkheid over. Het zwembad heeft een belangrijke functie. Hoewel het er nu op lijkt dat dit in Den Haag niet zo wordt gezien, heb ik er wel vertrouwen in dat op langer termijn de zwembaden echt niet worden vergeten.”
Hellebrekers
X