25 jaar SRO: ‘Wij willen graag blijven werken aan een vitale samenleving’

Dit jaar is voor SRO een jubileumjaar, al 25 jaar kijkt men samen met gemeente én met de gebruikers naar het gebruik van gemeentelijk vastgoed. Men draagt de zorg op zich van beheer, onderhoud en exploitatie, maar ook sportstimulering en de inzet van buurtsportcoaches is een belangrijk speerpunt. “Een veelzijdig pakket waarmee wij niet alleen de afgelopen decennia hebben bewezen een goede partner te zijn in de beweegsector, maar het geeft ons ook veel vertrouwen in de uitdagingen die voor ons liggen.”

Foto: Rodney Kersten

Kwart eeuw

Voortgekomen uit de Amersfoortse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding en Sport (ASLOS) bestaat sinds 1997 NV SRO. Marjon van Vilsteren blikt terug en realiseert zich dat als je kijkt naar het bouwen van een zwembad, er vanaf de eerste ideeën tot aan de realisatie al zo’n twee decennia overheen gaan. Vervolgens staat een zwembad dan ook nog eens dertig jaar en zijn we toch al gauw zo’n halve eeuw verder. “25 jaar lijkt dan misschien niet veel. Maar als je kijkt naar wat wij in die tijd hebben gerealiseerd, is er wel degelijk veel gebeurd. Inmiddels beheren en/of exploiteren we van acht gemeenten het vastgoed en met onze joint ventures zijn we een belangrijke samenwerkingspartner van gemeenten geworden. Een joint venture met SRO combineert de voordelen van het werken met een marktpartij met het behoud van invloed en flexibiliteit waarbij het maatschappelijk belang voorop staat. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in innovatie en samen met onze buursportcoaches en vakleerkrachten wordt dag in dag uit gewerkt aan de vitaliteit van Nederland.”

Lees ook: Het zwembad als kloppend hart van het open sportpark

Uitdagingen

Als we vooruitblikken ziet Marjon ook genoeg uitdagingen, zoals het nijpend personeelstekort. “Net als de gehele zwembranche, zien wij ook dat het lastig is om de roosters rond te krijgen. Begin dit jaar kwam het vooral door de vele coronabesmettingen, maar structureel moet er ook iets gebeuren. Om te zorgen dat er voldoende personeel is, moet het vak aantrekkelijker en ook interessant worden voor mensen die een fulltime baan zoeken. Daarom bieden wij in het nieuwe profiel voor buurtsportcoaches ook de mogelijkheid om het te combineren met een functie in het zwembad. Zodoende ben je breed inzetbaar en zijn er meer doorgroeimogelijkheden.” Daarnaast kijkt SRO hoe zij efficiënter kunnen werken. “In de zorg zien we al dat een toenemende robotisering leidt tot minder vraag naar personeel. Nu blijven veel taken in het zwembad toch beter geschikt voor mensen, maar het zou een uitkomst kunnen bieden.” Tevens staat duurzaamheid hoog op de agenda. “We kijken naar duurzame toepassingen voor onze gebouwen, goed voor het milieu maar zeker ook belangrijk met de huidige energie- en gasprijzen. Tevens werken kijken wij aan duurzame oplossingen voor de bedrijfsvoering, zoals het scheiden van afval en een schoner wagenpark. Op vele gebieden proberen wij zo ons steentje bij te dragen.” Daarnaast wil SRO zich blijven inzetten voor een vitale samenleving. “We blijven veel aandacht besteden aan een gezonde leefstijl en aan vitaliteit, sportstimulering maakt daarom een belangrijk onderdeel uit van onze diensten. We werken hiervoor al veel samen met de eerstelijnszorg, maar in de toekomst willen we dit nog meer intensiveren. Ook hier willen wij lokale partners verbinden en onder meer inzetten op preventie om zo de zorgkosten aanzienlijk te verminderen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het menselijk kapitaal van onze organisatie en willen we dat onze collega’s gelukkig zijn in hun werk. Gezondheid is één van de voorwaarden hiervoor en wij dragen daar als organisatie graag aan bij.”

DNA

Hoe de toekomst van SRO eruit zal zien? “Natuurlijk weten wij niet precies wat ons te wachten staat, dat hebben we de afgelopen twee jaar wel gemerkt. Maar voor ons is één ding wel zeker: met betrokken partijen mensen stimuleren een leven lang te bewegen om gezond te blijven, zit al 25 jaar in ons DNA en hiermee gaan wij ook de komende jaren verder. Waarbij wij uiteraard net als de afgelopen kwart eeuw open zullen staan voor nieuwe samenwerkingsverbanden en innovaties. Meer dan ooit is duidelijk hoe belangrijk een vitale samenleving is, wij kunnen en willen daar met onze partners een belangrijke bijdrage aan leveren.”
Pomaz
X