200ste Keurmerk Veilig & Schoon

Laco Sport- en recreatiecentrum Glanerbrook in Geleen ontving vandaag het Keurmerk Veilig & Schoon uit handen van Theo Appelhof, voorzitter van Stichting Zwembadkeur. Dit is tevens de uitreiking van het 200ste Keurmerk Veilig & Schoon, het branchekeurmerk voor zwembaden. Het Keurmerk is een regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen.

Marcel Jagersma, manager van het Keurmerk Veilig & Schoon, ziet een groeiende belangstelling en waardering van de overheid voor dit Keurmerk. “Het ministerie van VROM is enthousiast over het Keurmerk als instrument voor zelfregulering. In de nieuwe Zwemwaterwet die in 2012 van kracht wordt als opvolger van de huidige wetgeving wordt ook verwezen naar het Keurmerk Veilig & Schoon. De betrouwbaarheid van dit Keurmerk is gewaardeerd op 9,4 door ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de overheid. Het eerste Keurmerk werd uitgereikt in 2002. Na een aarzelende start kent het Keurmerk inmiddels een forse groei. Ik schat in dat er potentieel circa 550 publiek toegankelijke zwembaden in aanmerking zouden kunnen komen om het Keurmerk Veilig & Schoon te behalen.” Het Keurmerk Veilig & Schoon betekent een kwaliteitsslag en omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) zijn dit bijvoorbeeld: waterleidingwetgeving en legionella preventie, ARBO, HACCP, wet Milieubeheer, gebruiksvergunning en besluit Attractie- en Speeltoestellen. Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten. Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon toont het management van een zwembad aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed zijn geregeld en goed worden uitgevoerd door de medewerkers.
Het eerste Keurmerk Veilig & Schoon werd in april 2002 uitgereikt. Stichting Zwembadkeur®, dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van dit keurmerk, is een initiatief van RECRON, de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven, Vereniging Sport en Gemeenten en de voormalige WVBZ, Werkgeversvereniging voor Bad- en Zweminrichtingen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.
advertentie

Splash Software