´Zwembad Hokseberg in ´t Harde blijft open´

Het college van B&W van de gemeente Elburg heeft een standpunt ingenomen over de opties van het onderzoek naar de toekomst van zwembad de Hokseberg in ’t Harde. In dit rapport worden drie opties voorgelegd: A – het zwembad sluiten; B – het zwembad in de huidige vorm op hoofdlijnen voortzetten en maatregelen treffen die het aantal bezoekers weer op een aanvaardbaar niveau terugbrengen; C – het huidig onderzoek opschalen naar een breder onderzoek. Wat het college van B&W betreft is optie a niet aan de orde. Wethouder Willem Krooneman (CU) legt uit waarom het college nu al komt met het uitsluiten van de eerste optie: “We merkten dat in ’t Harde onrust is ontstaan omtrent de status van het zwembad. Het college van B&W heeft het standpunt dat de eerste optie, het sluiten van het zwembad, niet aan de orde is. We vinden dat het zwembad een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie inneemt voor ’t Harde en de omgeving. Door dit standpunt duidelijk te verwoorden verwachten we de ontstane onrust te hebben weggenomen.”

Toekomst
De bespreking van het onderzoek “integraal toekomstperspectief zwembad de Hokseberg” vindt plaats op 2 juni a.s. in de openbare raadscommissie Algemene Bestuurszaken in het gemeentehuis. In deze bijeenkomst wordt de raadscommissie een korte notitie voorgelegd om tot richtinggevende uitspraken te komen m.b.t. de toekomst van het openluchtzwembad. Willem Krooneman: “Over hoe het nu precies verder moet, dat weten we nu nog niet. Daarom hebben we gesteld dat het opschalen van het onderzoek gewenst is. Daarmee heeft het college van B&W een duidelijke voorkeur voor optie c. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij betreft het behoud van de huidige maatschappelijke functie. Overigens sluiten we een eventuele overkapping van het zwembad uit. Deze mogelijkheid is in het verleden al eens onderzocht en financieel onhaalbaar gebleken. Wel is het college van mening dat vooraf helder moet worden geformuleerd wat er in een breder onderzoek wordt onderzocht en onder welke voorwaarden dit onderzoek moet plaatsvinden.”
Een teruglopend bezoekersaantal en de noodzaak om een andere bestuur- en beheersvorm te kiezen was voor het college aanleiding om een integraal onderzoek te verrichten naar de toekomst van het openluchtzwembad in ’t Harde. De opdracht die werd uitgezet betrof een onderzoek naar alle aspecten van en rondom het zwembad. Uit drie uitgebrachte offertes werd uiteindelijk de onderzoeksopdracht gegund aan onderzoeksbureau Synarchis. Dit onderzoeksbureau had al de nodige ervaring op het gebied van zwembaden in het land. Synarchis heeft een rapport uitgebracht waarin alle aspecten rondom het openluchtzwembad aan de orde zijn gekomen zoals beheersvormen, technisch onderhoud, exploitatie, verzorgingsgebied, concurrentiepositie, marktonderzoek, prijs-kwaliteitverhouding etc.

(Bron: Veluweland.nl)


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.
advertentie

Splash Software