(Zwem)veilig op vakantie!

Het is alweer juni, over een paar weken start de zomervakantie. De afgelopen jaren lazen we na de zomervakantie regelmatig artikelen over (bijna) verdrinkingen, veroorzaakt door onvoldoende zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Vorig jaar schreef ik naar aanleiding hiervan in mijn septembercolumn dat elke (bijna) verdrinking uiteraard dramatisch is voor iedereen rondom het slachtoffer en er alles aan moet worden gedaan om dit te voorkomen. Maar dat het wel jammer is dat het in de media vaak gaat over de gevaren en we vergeten te genieten van het feit dat grote aantallen kinderen wél veilig kunnen genieten van water.

Opfriscursussen

Zorgeloos genieten van water was ook de kern van het artikel ‘Zwembaden bieden opfriscursus aan voor vakantie’ dat ik afgelopen week las. Paginagroot werd aandacht besteed aan ‘opfriscursussen’ bij zwembaden, bedoeld om de techniek te verbeteren en daarmee de zwemveiligheid te vergroten. Blijkbaar is hiernaar een groeiende vraag van ouders om zo zorgeloos te kunnen genieten van hun vakantie. Wanneer kinderen na het behalen van hun diploma’s weinig zwemmen, heeft dat inderdaad invloed op de zwemvaardigheid en dus ook de zwemveiligheid. Een opfriscursus is dan zeker van groot belang. Maar het lijkt me dan wel zinvol om samen de inhoud van zo’n programma te bespreken. Ik lees dat de focus is gericht op het verbeteren van de zwemtechniek en dat borstcrawl weer erg wennen is. Dan vraag ik mij af waarom deze zwemslag op herhaling komt in een opfriscursus gericht op zwemveiligheid?

Brede zwemopleiding

Begrijp mij goed, ik ben groot voorstander van een brede zwemopleiding waarbij de crawlslagen zeker niet van ondergeschikt belang zijn. Maar als je spreekt over opfrissen van zwemveiligheid, lijkt mij het herhalen van die moeilijke zwemslag niet de eerste prioriteit. Zeker niet als ik daarna lees dat de kinderen in de laatste 2 lessen survival training krijgen. Dat lijkt een beetje de omgekeerde wereld. Of op z’n minst een twijfelachtige keuze binnen de beschikbare tijd. Zo’n opfriscursus zou juist volledig in het teken moeten staan van die survival training. Natuurlijk moet er aandacht zijn voor een goede techniek, die draagt bij aan de zelfredzaamheid en het volhouden van een zwemslag over een grotere afstand. Maar in hoeverre moet die techniek worden verbeterd om veilig mee te doen met de survival training? Dan gaat het over ‘weten wat je moet doen, zonder in paniek te raken’ en minder over het overbruggen van grotere afstanden.

Lees ook: Helikopterouders en loedermoeders

Survival training

Je kunt de vraag ook breder trekken: in hoeverre is er aandacht voor survival training in onze zwemopleidingen en de diploma-eisen? Tot enkele jaren geleden zwommen vrijwel alle kinderen bij ons nog af voor het volledige Zwem-ABC. Daarmee waren goede techniek van zwemslagen, vaardigheden en een goede conditie gewaarborgd. Toch vonden wij het noodzakelijk om met hen ook te klimmen en klauteren met grote speelmatten en boten, bal- en tikspelletjes te doen en te leren samenwerken in het water. Het beheersen van een goede techniek leidt immers alleen maar tot grote zwemveiligheid als deze kan worden toegepast in verschillende situaties. Pas dán voorkom je de paniek die kan leiden tot (bijna) verdrinking. Een aanvullende survival training dus binnen het ‘gewone’ Zwem-ABC. Sinds twee jaar hanteren wij het EasySwim diploma waar de survival training onderdeel uitmaakt van de lessen én het afzwemmen. Waarmee kinderen leren om met een goede zwemvaardigheid zich ook te kunnen redden tijdens het recreatief zwemmen en zwemmen in buitenwater. Zodat zij onder verschillende omstandigheden zwemvaardig én zwemveilig zijn. Hiermee krijgt de survival training een waardige plek binnen de opleiding én het afzwemmen. In de aanstaande vakantie zullen ook onze kleinkinderen vertrekken naar campings waar ze zich eindeloos zullen vermaken in een zwembad of het meer. Hun ouders zullen alert zijn en veel samen met hen in het water liggen. En ik weet ook zeker dat ze zichzelf prima kunnen redden als er toch een onverwachte val of golf zal zijn. Geen paniek, maar boven komen en naar de kant toe. Dát hebben zij namelijk al veel geoefend tijdens de zwemlessen én tijdens de PeuterSurvival. Genieten dus maar!

Deze column is geschreven door Claartje Driessen en verscheen eerder in ZwembadBranche #69
“VConsyst”