Eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid: een terugblik

De eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid is inmiddels succesvol afgerond. Samen met landelijke en lokale partners is een maand lang extra aandacht gevraagd voor het belang van de zwemveiligheid. Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport, onderstreepte bij de opening het belang dat iedereen leert zwemmen. “Het is belangrijk dat ieder kind veilig kan opgroeien in een omgeving met veel water. Om er veel plezier aan te beleven én om jezelf – of een ander – te kunnen redden als je in het water valt”.

Foto: Gerben Pul

Risicogroepen

Tijdens de campagnemaand, op initiatief van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid en gekoppeld aan het kennisproject NL Zwemveilig, was er speciale aandacht voor risicogroepen zoals mensen met een beperking, mensen die de zwemles niet kunnen betalen en asielzoekers. Om de inwoners van Nederland bewust te maken van de risico’s waren er publicaties over tips ter voorkoming van verdrinking, zwemlesmethodes, veilig snorkelen. Maar ook over hoe je verdrinking kunt herkennen en wat je als ouder van jonge kinderen kunt doen om ongelukken met water in en om het huis te voorkomen. Tevens was er aandacht voor de opening van de openluchtzwembaden, de start van het buitenwaterseizoen en nieuw onderzoek onder lifeguards. Tijdens deze campagne werd breed aandacht besteed aan het onderwerp ‘zwemveiligheid’ zo ook voor de rol van basisscholen en de aankondiging van het Nationaal Plan Zwemveiligheid.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lancering Nationale ZwemChallenge

Bij de start van de Nationale Maand van de Zwemveiligheid werd de Nationale ZwemChallenge gelanceerd. Uit onderzoek blijkt dat je zwemmen kunt verleren, daarom is het belangrijk dat kinderen en volwassenen checken hoe zwemveilig ze nog zijn. Dit kan nu met de Nationale ZwemChallenge, dat wordt ingevuld middels een leuk en uitdagend parcours (gekleed en in badkleding) in het zwembad. Na deelname weet je hoe zwemveilig je bent ten opzichte van onderdelen van de Nationale Norm Zwemveiligheid (= Nationaal Zwemdiploma C). Na het afleggen van de ZwemChallenge ontvangt de deelnemer een certificaat met een persoonlijk advies hoe de zwemvaardigheden, waar nodig, te verbeteren. De Nationale ZwemChallenge wordt het hele jaar door georganiseerd in diverse zwembaden in Nederland.

Lees ook: World Water Safety day, samen blijven werken aan zwemveiligheid

Rol basisscholen bij zwemveiligheid

De Nationale Raad Zwemveiligheid ziet een belangrijke rol voor basisscholen als het gaat om zwemveiligheid. Tijdens de campagnemaand heeft hierover een rondetafelbijeenkomst plaatsgevonden. Vanuit kennisproject NL Zwemveilig wordt momenteel samen met Prof. Dr. Kristine de Martelaer (Vrije Universiteit Brussel/Universiteit Utrecht) en Titeke Postma (Propulz.tP) een visie en aanpak op dit onderwerp ontwikkeld. Deze visie en aanpak worden leidend voor vervolgacties richting alle basisscholen, zwembaden en gemeenten in Nederland. De wens is om hen vanaf najaar 2019 te activeren en om de kennis en bewustwording te vergroten.

Nationaal Plan Zwemveiligheid

In het najaar van 2019 wordt een Nationaal Plan Zwemveiligheid gepresenteerd waarin een kader wordt geschetst hoe zwemveiligheid structureel in te bedden in de Nederlandse samenleving. Een aantal thema’s dat ook aan de orde kwam tijdens de Nationale Maand van de Zwemveiligheid krijgt een vervolg. Het gaat dan onder andere om de rol van basisscholen en gemeenten bij zwemveiligheid, kennis van ouders over kwaliteit van zwemles, zwemles voor kinderen uit arme gezinnen, het belang van blijven zwemmen en zwemveiligheid van asielzoekers. Het plan wordt ondersteund door minister Bruins die het een warm hart toedraagt en het belang ervan benadrukt met de woorden: “Nu verdrinken er elk jaar ongeveer 80 mensen, waarvan 9 kinderen. Veel minder dan vroeger, maar nog steeds 80 te veel. Om daar verandering in aan te brengen, moeten we iedereen in Nederland overtuigen van het belang van zwemveiligheid én om het zwemmen bij te houden.”

Kijk hier voor alle publicaties die gedurende de Nationale Maand van de Zwemveiligheid zijn gedaan.


advertentie

Splash Software