10 oktober ZwembadBranche Dag

Zwemmen onder schooltijd in Goes: zwemmen in binnen- én buitenwater

Het leren zwemmen ziet de gemeente Goes als de verantwoordelijkheid van ouders. Maar aan het borgen van de zwemveiligheid en het laten zien hoe leuk zwemmen is, draagt men graag een steentje bij. Om volgend schooljaar zoveel mogelijk kinderen te bereiken, is gekozen voor een nieuwe aanpak van het zwemmen onder schooltijd. Niet alleen groep drie en vier gaan nu naar het Omnium zwembad in Goes, maar alle kinderen van groep drie tot en met groep acht. “Samen met de studenten van het CIOS in Goes is een gevarieerd programma samengesteld waarmee kinderen niet alleen zwemmen in het binnenbad, maar ook in buitenwater.”

Onder- en overschatten

Met deze nieuwe aanpak gaat ieder kind gedurende de gehele tijd op de basisschool zwemmen. Voorheen gingen de kinderen van groep drie en vier het hele jaar zwemmen, nu gaan alle kinderen van groep drie tot en met groep acht zwemmen voor een periode van 10 weken. Bart van den Heuvel, directeur Omnium sport & recreatie, benadrukt dat dit niet betekent dat de gemeente extra geld hiervoor heeft uitgetrokken. “We begrijpen heel goed dat in deze tijd geen extra geld beschikbaar is. Wat we daarom hebben gedaan is gekeken hoe we meer kinderen kunnen bereiken met dezelfde middelen.” Gekozen is voor een duidelijke indeling van de lessen over de verschillende groepen toegespitst op de leeftijd van de kinderen. “Bij de kinderen in groep drie en vier ligt de nadruk op de klassieke zwemslagen, bij groep vijf en zes op het spelen in het water en groep zeven en acht gaat naar het buitenwater.” Bewust laat men de kinderen ook zwemmen buiten het zwembad. “Wij hebben in onze omgeving veel buitenwater, het is dus heel belangrijk dat kinderen ook leren hoe zij zich hier kunnen redden. Dat zij de risico’s kennen en deze vooral niet onderschatten en zichzelf overschatten. Zwemmen in een zwembad of buitenwater is natuurlijk verschillend, het is belangrijk dat we dat de jeugd die daar zomers ook veel vertoeft mee kunnen geven.” Het programma is een samenwerking tussen verschillende partijen, waarmee de diversiteit is geborgd. “De uitvoering is in handen van de studenten en docenten van het CIOS en onze medewerkers begeleiden hen daarbij, daarnaast zijn de Waterscouting en de Reddingsbrigade betrokken. Het is daarmee een mooie samenwerking van verschillende partijen waarmee zo ook de verschillende facetten van het spelen in en om het water worden belicht.”


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.Gemotiveerd personeel

Nadrukkelijk gaat het niet om het leren zwemmen, het gaat vooral ook om het bewegen in het water. “Wij willen kinderen door een gevarieerd aanbod enthousiast maken om te blijven zwemmen. Natuurlijk is het dan fijn als zij in het Omnium komen zwemmen, maar dat is niet de opzet. Zwemmen kan op vele verschillende manieren, het zou ook mooi zijn als de populariteit van het zwemmen bij de zwemscouting en zwemverenigingen toeneemt. Hoe meer kinderen zwemmen, des te beter voor ons allemaal natuurlijk.” Tegelijkertijd wil het Omnium hiermee ook zicht houden op de zwemvaardigheid van kinderen. “Wij gaan ervan uit dat de kinderen uit deze groepen een diploma hebben of aan het lessen zijn. Maar uiteraard zien wij dit ook als een mogelijkheid om de kinderen die nog geen diploma hebben te stimuleren deze te halen en indien de kosten te hoog zijn, te wijzen op het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld. Als we er zo voor kunnen zorgen dat ieder kind de kans krijgt een diploma te behalen, zijn wij ook al heel blij.” Daarbij hoopt Bart ook dat de CIOS studenten zien hoe leuk het is om te werken in de zwembranche. “In onze branche is er een tekort aan personeel, dat terwijl het natuurlijk een ontzettend leuke branche is om in te werken. Des te mooier dat we op deze manier kunnen laten zien hoe gevarieerd het is, zodat in de toekomst meer studenten uiteindelijk kiezen voor een baan in de zwembranche. Voldoende goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel, ook dat is goed voor de zwemveiligheid van onze jeugd!”


advertentie

Hellebrekers