23 april ZwembadBranche Dag Belgie

[zwem]baden in beweging

Een titel die op zich niets zegt, je kunt nog er alle kanten mee op. Dat is natuurlijk precies de bedoeling omdat op het moment dat de vooraankondiging van het Nationaal Zwembadcongres de deur uit gaat en het congres een ‘motto’ moet krijgen, de inhoud nog niet vast staat. De titel geeft wel aan dat de zwembadbranche niet stil staat. De thema’s die tijdens het Nationaal Zwembadcongres 2011 de revue passeren hebben een bepaalde hardnekkigheid om terug te keren, maar zijn daardoor niet minder actueel. Uiteraard worden ze nu vanuit een eigentijds perspectief, ‘met de bril van 2011’ bekeken, want iedere tijd kent zijn eigen benadering van de onderwerpen.

‘Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd deze te herhalen’. Deze uitspraak van de Duitse filosoof Hegel ligt aan de basis van het congresthema. Tijdens het Nationaal Zwembadcongres worden de zwembaden als maatschappelijke onderneming in historisch perspectief geplaatst. Wat was, is en wordt de rol, de functie van de zwembaden in de samenleving en wat is daarmee de legitimiteit voor het beroep op de publieke financiering wat door de zwembaden wordt gedaan? De legitimiteit van uitgaven van publieke middelen kan worden vertaald als maatschappelijke waarde. Uit de laatste berichtgevingen en onderzoeken blijkt dat ruim 10% van de zwembaden met sluiting wordt bedreigd. Daar komt nog bij dat we niet echt weten of dit het hele verhaal is of slechts het topje van de ijsberg? Op dit moment loopt hiervoor een grootschalig onderzoek ‘De zwemmonitor’, dat in opdracht van VSG door het Mulier Instituut wordt uitgevoerd. Op het congres wordt een inkijk in de stand van zaken gepresenteerd.

Maatschappelijk ondernemen
Maatschappelijke problemen vragen om maatschappelijke oplossingen. Op het Nationaal Zwembadcongres 2011 staat ook het maatschappelijk ondernemen centraal. Een eigentijds en maatschappelijk verschijnsel is het sportbedrijf, een professionele organisatie opgericht om maatschappelijke doelen te realiseren en bedrijfsmatig te opereren om dit doel te bereiken. (Financiële) winst is voor sportbedrijven een middel om maatschappelijke doelen te realiseren, bij commerciële partijen is dit een doel op zich. Maatschappelijk ondernemen is daarmee een oxymoron, namelijk twee woorden die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken en toch een begrip vormen. Op het Nationaal Zwembadcongres lichten verschillende sportbedrijven hun keuzes ten aanzien van zwembadexploitaties in relatie tot de maatschappelijke waarde toe en plaatsen dit in een breder perspectief.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Lees het hele artikel in ZwembadBranche #30