15 oktober ZwembadBranche Dag

ZilvoldHF Seminar

In vervolg op onze succesvolle seminars in 2009 organiseren wij ook dit jaar weer een technisch seminar. Dit seminar zal wederom worden gehouden op 2 data, te weten op 1 juni in Wezep en op 8 juni in Eindhoven. Door middel van dit seminar brengen wij u graag op de hoogte van nieuwe en duurzame ontwikkelingen op het gebied van zwemwaterbehandeling en van de activiteiten van ZilvoldHF.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

  • Ludo Feyen, CEO van het Belgische Labo Derva, over zin en onzin van desinfectiebijproducten.
    Labo Derva is gespecialiseerd in zwembad-, drink- en afvalwatercontroles. Zij onderzoeken meer dan 400 gemeentelijke en subtropische zwembaden zowel in België, Nederland, Engeland, Frankrijk als Duitsland.
  • Henk Zilvold over de mogelijkheden hoe meer te bereiken met minder chloor.
    Is een chloorloos zwembad de toekomst? Vanuit milieutechnisch gezichtspunt is het zeker wenselijk het chloorverbruik terug te dringen. Ook voor zwemmers en personeel is het van groot belang omdat er een relatie is tussen chloorverbruik en water-en luchtkwaliteit. Henk zal in zijn inleiding ingaan op de moegelijk- en onmogelijkheden. Wat kan men doen om chloorverbruik te verminderen.

Met deze sprekers hopen wij u een interessant programma te kunnen bieden. Uiteraard is er tijdens de bijeenkomst voldoende ruimte en tijd voor vragen.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd geraakt of heeft u collega’s die belangstelling hebben? Klik hier voor het aanmeldingsformulier.
Deelname is gratis maar vol is vol. Wij hopen u binnenkort te ontmoeten!