Warmte en koeling uit drinkwater

BAM Techniek bv heeft van de gemeente Veenendaal een ‘design-and-build’ opdracht verworven voor het realiseren van energiewinning uit drinkwater. Het systeem, Warmte/Koude uit Drinkwater (WKD) genoemd, wordt ingericht om warmte en koude te leveren aan het nieuwe schoolgebouw van CSV/ROC A12, uitgevoerd door Hollander Techniek. De uitlevering aan het Zwembad de Vallei aan de Sportlaan in Veenendaal wordt uitgevoerd door BAM Techniek. Met dit bijzondere innovatieve energieproject realiseert de gemeente Veenendaal een belangrijke bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Alleen al voor het zwembad bedraagt de CO2-reductie jaarlijks circa 160 ton. Bij WKD wordt -met inachtneming van de hoge kwaliteitseisen die zijn verbonden aan de productie van drinkwater- warmte/koude onttrokken aan het door Vitens opgepompte ruwe drinkwater. Na uitwisseling van de energie wordt de warmte/koude via een distributienet geleverd aan de warmtepompen van de school en het zwembad.

Hoe werkt het systeem?
Drinkwaterbedrijf Vitens, dat naast de nieuwe gebouwen van CSV en ROC A12 ligt, pompt (bijna) continu grondwater op dat gebruikt wordt als drinkwater. Het grondwater kan, voordat het gezuiverd wordt om er drinkwater van te maken, enkele graden opgewarmd of afgekoeld worden. Door de scheiding tussen de waterstroom is het mogelijk om warmte of koude uit de drinkwaterstroom te onttrekken. De inzet van een warmtepomp zorgt ervoor dat het opgepompte water gebruikt kan worden voor verwarming (of koeling) van de nabijgelegen gebouwen. Vandaar ook de naam: Warmte en Koude uit Drinkwater (WKD) – systeem.

Wat levert het op?
Een zwembad verbruikt veel energie om het warm te houden. Door warmte duurzaam op te wekken, wordt niet alleen het milieu gespaard door een verminderde CO2 uitstoot, maar levert het ook een financieel voordeel op. Nu verbruikt het zwembad aardgas voor warmteopwekking. Na de aanleg van het WKD systeem kan het verbruik van aardgas met ongeveer vijftig procent gereduceerd worden. Daar staat tegenover dat de te installeren warmtepomp uiteraard elektriciteit verbruikt, maar per saldo verdient het systeem zich terug. De terugverdientijd bedraagt, afhankelijk van de gas- en elektriciteitsprijs, zo’n tien jaar. De vermindering van de CO2 uitstoot start direct nadat het WKD systeem operationeel in gebruik is genomen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Het systeem is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van Vitens, CSV/ROC A12, Hollander Techniek, Zwembad de Vallei, Gemeente Veenendaal en BAM Techniek. De uitvoering is in handen van BAM Techniek Regio Midden en BAM Techniek Energy Systems. De werkzaamheden starten in februari. Naar verwachting zal het systeem in de zomer 2010 operationeel zijn voor zowel zwembad als de beide scholen.


advertentie

E.B.T.C.