VROM-Inspectie start lik-op-stuk-aanpak bij overtreding legionellaregels

De VROM-Inspectie is 1 januari gestart met een lik-op-stuk-aanpak bij overtreding van de legionellaregelgeving. Van 1 juni tot 1 augustus vindt een controle actie bij de zwembaden plaats. Bij de nieuwe aanpak stelt de VROM-Inspectie een proces-verbaal op zodra blijkt dat zwembaden geen risicoanalyse en beheersplan hebben en geen beheersmaatregelen uitvoeren en geen monsters nemen. Dit kan leiden tot boetes van duizenden euro’s.

In het voorjaar van 2009 vonden de eerste controlebezoeken bij zwembaden plaats. Uit een clusterrapportage van de VROM-Inspectie blijkt dat meer dan de helft van de installaties bij de zwembaden een verhoogd of sterk verhoogd risico vertoont op groei van de legionellabacterie. Minister Cramer kondigde in oktober 2009 in de Tweede Kamer aan dat overtredingen hard worden aangepakt. Naar verwachting treden 1 juli 2011 de nieuwe Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking. De Drinkwaterwet wordt dan ook opgenomen in de Wet Economische Delicten. Dit effent de weg voor nog hogere boetes bij niet-naleving van de legionellavoorschriften.

Voor meer informatie en de clusterrapportage kunt u terecht op: www.vrominspectie.nl of hier direct het rapport van eind 2009 inlezen


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.
advertentie

XS2 voor Zwembaden