Voorwaarde zondagssluiting geschrapt uit voorstel nieuw zwembad

Het college van Aalburg haalt het punt van zondagssluiting uit het raadsvoorstel voor een intergemeentelijk zwembad in Andel. De andere beslispunten blijven wel behouden. De voorgestelde zondagssluiting bleek bij nader onderzoek in strijd te zijn met artikel 7 van de Zondagswet, waarin is bepaald dat een gemeente op basis van geloofsovertuiging geen sportvoorziening mag sluiten op zondag. Beslissingen van een gemeentebestuur mogen sportbeoefening op zondag niet beletten, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de beleving van de zondagsrust in relatie tot sport, zo stelt het Aalburgse college.
Daarnaast laten burgemeester en wethouders de media-aandacht, de ingediende petitie tegen de zondagssluiting en de reacties vanuit de gemeente Woudrichem ook meewegen in hun besluit. Het college legt er de nadruk op dat het schrappen van de zondagssluiting niet verward moet worden met het respecteren van de zondagsrust, ‘waar in ieder geval in de gemeente Aalburg sterk aan wordt gehecht’.

Wethouder Jaap van Luijk kan vanwege principiële bezwaren overigens niet instemmen om het zwembad op zondag open te houden, maar vanuit ‘materieel oogpunt’ blijft hij het wel een goed plan vinden.

Het Aalburgse college laat bovendien weten dat er voor Woudrichem 750.000 euro en voor Aalburg 500.000 euro vrij is gekomen, afkomstig uit de 5 miljoen euro die de provincie Noord-Brabant eerder deze maand beschikbaar heeft gesteld voor de West-Brabantse gemeenten in het kader van de leefbaarheidsplannen (IDOP’s). Aalburg en Woudrichem willen ieder 250.000 euro beschikbaar stellen voor de nieuwe zwemvoorziening. Maar mocht de gemeenteraad niet instemmen met het raadsvoorstel voor het zwembad, dan zouden deze extra gelden mogelijk in gevaar komen voor Aalburg en Woudrichem, zo laat het Aalburgse college weten.

(Het Kontakt)


advertentie

E.B.T.C.