15 oktober ZwembadBranche Dag

Vernieuwende werkwijze aanbesteding bouw zwembad Hogeweg

Het aanbesteden van het ontwerp en de bouw van het nieuwe zwembad en de sporthal aan de Hogeweg gebeurt op een vernieuwende wijze. Burgemeester en wethouders hebben besloten gebruik te maken van de zogenaamde Design & Build methode. Ook is besloten dat het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad/sporthal wordt opgedragen aan de NV SRO.

Design & Build is een aanbestedingsmethode waarbij alle betrokken partijen (ontwerpers, adviseurs, uitvoerders) samen werken aan een voorstel. Doordat partijen samen werken aan een voorstel voor het ontwerp en de bouw worden kennis en innovatiekracht gebundeld, wordt er efficiënt gewerkt en heeft de gemeente te maken met één contractpartij. Ook kan het voordelen hebben in de snelheid van ontwerpen en bouwen. De voorbereiding voor de aanbestedingsprocedure volgens deze methode wordt nu voortgezet.

De NV SRO is als ‘preferred supplier’ als eerste in staat gesteld met een prestatievoorstel te komen voor de exploitatie en het beheer van het nieuwe zwembad/sporthal. Het prestatievoorstel voor het zwembad/sporthal Hogeweg is door een extern bureau beoordeeld op onder meer prijs en kwaliteit. Het bureau komt tot de conclusie dat het voorstel van de NV SRO voldoet aan de eisen en bovendien een marktconforme prijs kent. Door ook de exploitant/beheerder van meet af aan als adviseur bij het aanbestedings- en bouwproces te betrekken, worden in dat proces ook beheer- en onderhoudskosten beoordeeld. Met de NV SRO is afgesproken dat als blijkt dat de kosten voor beheer en/of exploitatie lager gaan uitvallen door innovatie in het aanbestedingsproces, dit voordeel ten gunste van de gemeente is. Over de exploitatie van de horeca in het nieuwe zwembad wordt op een later moment besloten.

(Gemeente Amersfoort)


advertentie

E.B.T.C.