15 oktober ZwembadBranche Dag

SVZ neemt stelling tegen publiciteit over zonnebanken

Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ), de branchevereniging van zonnestudio’s in Nederland, neemt stelling tegen de verwarrende en verontrustende berichten die de afgelopen weken zijn verschenen over de risico’s van zonnebanken. In een visiedocument laat SVZ zien dat één week op het Spaanse strand zo mogelijk meer risico’s met zich meebrengt dan vier à vijf jaar verantwoord gebruik van de zonnebank.

SVZ is in 1987 opgericht om verantwoord zonnen en zonnebankgebruik te bevorderen, overmatig zonnen en huidkanker te voorkomen en de positieve effecten van zonlicht (UV-licht) tot hun recht te laten komen. Zij vertegenwoordigt 170 ondernemingen in de zonnebranche. Gezamenlijk streven zij er naar dat het SVZ-lidmaatschap op korte termijn uitgroeit tot een ‘keurmerk’ dat bepaalde garanties biedt aan het publiek.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.In het visiedocument ‘De waarheid rond het gebruik van zonnebanken’ beschrijft SVZ hoe de zonnebanken door het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de World Health Organization (WHO) nu zijn ingedeeld in de hoogste risicogroep wat betreft het risico op huidkanker. In deze categorie staan ook arsenicum en asbest maar eveneens de zon buiten en bijvoorbeeld bier en rode wijn vermeld. Door diverse media zijn zonnebanken vergeleken met de twee eerstgenoemde producten en niet met de laatstgenoemde. Hiervoor geldt al jaren ‘Geniet, maar wel met mate’, net als voor de zon en zonnebanken. KWF Kankerbestrijding, met wie SVZ samenwerkt in het Platform Verstandig Zonnen, heeft in een betreffende persverklaring ook aangegeven dat er in feite niets nieuws aan de hand is.

Kwaliteit en veiligheid
SVZ geeft in het recente document haar visie op aanbod, kwaliteit en veiligheid. Sinds 2007 wordt in de aangesloten zonnestudio’s gewerkt volgens een Code voor de Praktijkuitoefening. In deze code zijn door een wetenschappelijke commissie van de Europese Unie opgestelde normen voor zonnebanken verwerkt. Deze mogen niet meer UV-licht afgeven dan de zon aan de Middellandse Zee. In zonnestudio’s moeten klanten een goede intake en begeleiding krijgen en er dient te worden gewaarschuwd voor mogelijke risico’s. Niet in de laatste plaats geldt dat zonnebanken in zonnestudio’s niet mogen worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar. De oproep van diverse kanten, waaronder vanuit de Tweede Kamer, om in Nederland een zonnebankverbod in te stellen voor jongeren onder 18 jaar, zoals in Duitsland recent is aangekondigd, berust dan ook op een misverstand. Dit verbod geldt hier reeds ruim twee jaar en is inmiddels doorgevoerd en wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit.

Wetenschappelijk onderzoek
In de afgelopen 20 jaar heeft SVZ veel kennis over de zon, UV-licht en zonnebanken opgebouwd. Voor actuele medisch specialistische kennis is SVZ echter afhankelijk van wetenschappelijke onderzoekers en wil zich daar in het beleid graag naar schikken. Niet voor niets heeft SVZ zich ingezet bij de invoering van de genoemde Europese normen. Dit zodanig dat de invoering in Nederland als voorbeeld wordt genomen in andere Europese landen waar men op dit punt sterk achterloopt.

SVZ ondersteunt ook diverse wetenschappers, waaronder dermatologen en internisten, bij hun werk met financiële middelen en faciliteiten. Naast onderzoek naar risico’s verschijnen er tevens steeds meer onderzoeken die aangeven dat een bepaalde mate van UV-licht onontbeerlijk is voor een goede gezondheid en de preventie van diverse soorten kanker.

SVZ bestrijdt eenzijdige ‘wetenschap’ die ontstaat door publicitaire activiteiten van wetenschappers, versterkt door media-aandacht over gevoelige onderwerpen. In dit verband durft SVZ zelf de stelling naar voren te brengen dat één week zonvakantie op de Spaanse stranden gelijk staat aan vier á vijf jaar zonnebankgebruik. Wie driemaal per maand een bezoek van 15 minuten brengt aan een zonnestudio en dat negen maanden per jaar doet, krijgt per jaar ongeveer zeven uur UV-licht op zijn lichaam, volgens de normen evenveel als van de middagzon aan de Middellandse Zee. Wie een strandvakantie van een week houdt in Spanje, verblijft al gauw zeven dagen van gemiddeld vier à vijf uur op het strand in de zon. Zo krijgt hij tussen de 25 en 35 uur UV-licht op zijn lichaam. En dat niet geleidelijk en steeds met voorkoming van zonnebrand, zoals bij een zonnebankkuur maar in heel korte tijd. SVZ ontzegt daarmee niemand de natuurlijke zon. Daarvan moet iedereen kunnen genieten, maar wel verantwoord en met mate.


advertentie

EasySwim