Succesvol lokaal sportakkoord: wat is de rol van de lokale adviseurs?

Met het Nationaal Sportakkoord wil de politiek benadrukken dat sporten en bewegen goed is voor de gezondheid, de sociale contacten, de persoonlijke ontwikkeling en bovenal leuk is om te doen. Jong en oud, met of zonder beperking, arm en rijk moet in een veilige, gezonde omgeving met plezier kunnen sporten en bewegen. Met lokale sportakkoorden wil men het aanbod van sportaanbieders laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Adviseurs lokale sport zijn aangesteld om de lokale sportpartijen hierbij te ondersteunen. De laatste jaren is hun rol minder uitvoerend en meer adviserend en ondersteunend geworden en ligt de grootste kracht van de lokale adviseurs bij verbinding en advies, zo blijkt uit onderzoek.

Lokaal actieplan

Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken lokale partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Van de lokale sportakkoorden wordt een actieplan gemaakt en iedere sportaanbieder kan op elk moment instappen en meedoen. Zeker ook interessant voor zwembaden om op deze manier bij te dragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl, daarbij is het een kans om meer bezoekers te trekken. Om het lokaal sportakkoord goed in te kunnen zetten, ondersteunen adviseurs lokale sport lokale partijen bij de uitvoering ervan. Om dit proces te optimaliseren is onderzoek gedaan door het Mulier Instituut naar de rol van adviseurs lokale sport, in opdracht van NOC*NSF, middels een vragenlijst die is ingevuld door 55 adviseurs lokale sport, als aanvulling op diepte-interviews met negen adviseurs.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Zwemaanbieders werken veel samen: lokale sportakkoorden bieden nog meer kansen

Verbinden en ondersteunen

Zo’n 55 procent van de adviseurs ziet het verbinden en ondersteunen van lokale en nationale partijen als hun belangrijkste toegevoegde waarde. Hun rol is daarbij in de loop van de tijd minder uitvoerend en meer adviserend en ondersteunend geworden. Ze versterken de positie van sport- en beweegaanbieders bij de uitvoering van lokale sportakkoorden, bijvoorbeeld door samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen. Om de meerwaarde van adviseurs lokale sport verder te versterken hebben zij meer beschikbare uren nodig, 58 procent van de adviseurs geeft aan momenteel te weinig tijd voor de functie beschikbaar te hebben om met alle lokale sport- en beweegaanbieders in contact te kunnen blijven. Vooral in gemeenten waar nog geen sterke verenigingsondersteuning is, speelt dit probleem.

Duidelijke taakomschrijving

Uit het onderzoek blijkt het aan te raden de taak van de adviseurs lokale sport duidelijk vast te leggen, zodat de rol van de adviseurs en de kwaliteitseisen voor de functie voor alle partijen duidelijk zijn. Als men daarbij met de trend meebeweegt en dus de nadruk legt op adviseren en voorwaarden scheppen, kunnen de adviseurs de grootste meerwaarde hebben. De taak die 83 procent van de adviseurs het meest bij hun functie vindt passen, is ‘het adviseren van lokale allianties over de (optimale) inzet van uitvoeringsbudgetten en Sportlijnservices’ (diensten uit de Sportlijn van het Nationaal Sportakkoord). Daarbij wil drie kwart van de adviseurs dat NOC*NSF de kwaliteit en het aanbod van die services verbetert, in de praktijk is het voor de adviseurs, (lokale) sportaanbieders en verenigingen momenteel namelijk een uitdaging om vraag en aanbod goed met elkaar te verbinden.

Lees voor meer informatie het rapport ‘Adviseurs lokale sport: onderzoek onder adviseurs lokale sport in het kader van de Monitor Nationaal Sportakkoord’


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier