Schoolzwemmen Vietnam: ‘sportdocenten groeien en dat maakt mij enorm trots’

Ik kwam als badgast binnen in het zwembad omdat ik graag zwemles wilde geven aan een klein groepje kinderen. Al gauw gaf ik elke zaterdag les, het resultaat werd zichtbaar en er ontstond een mooie samenwerking. Nu begeleid en coördineer ik sportdocenten van een middelbare school in het organiseren en verzorgen van schoolzwemmen aan zo’n 750 studenten per jaar. Het was een uitdaging en het bracht in het begin enige spanning met zich mee, maar ik heb altijd vertrouwen gehad in een mooi resultaat. En terecht, zo blijkt nu.

Saskia en de sportdocenten

Zelfstandig

In september 2018 ben ik samen met de zwembadmanager gestart met het trainen van sportdocenten in het gebruikelijke zwemlesprogramma. Zo’n 2 weken later hadden we een team van 3 toezichthouders, 8 sportdocenten en 2 zwemonderwijzers en konden we de zwemlessen starten. In de eerste aantal weken had ik een voorbeeldfunctie en namen de sportdocenten vooral een assisterende rol aan. Gedurende het traject werden zij steeds actiever. Nu begeleid en coördineer ik en sta regelmatig aan de kant terwijl zij de lessen zelfstandig worden gegeven.

Samenwerking

Het eerste jaar schoolzwemmen is een succes. De school, studenten en ouderraad zijn trots, reden dat er tot op de dag van vandaag nog steeds schoolzwemmen is. Dat is natuurlijk fantastisch. Met zo’n programma maken studenten kennis met de belangen en voordelen van veilig en vaardig kunnen zwemmen en wordt zwemmen onder de aandacht gebracht. Voor mij is dit een kans om de sportdocenten verder te begeleiden en op te leiden. Inmiddels heeft er een cursus zwemonderwijzer plaats gevonden in samenwerking met NGO Swim Vietnam. De cursus bestond onder meer uit de verschillende zwemslagen, het maken van een zwemlesplan, veiligheid en EHBO. Het succes was groot en de docenten deden veel nieuwe kennis op.

Lees ook: Zwemonderwijs: ‘overleven’ in Vietnam

Kennis en vertrouwen

Het is mooi om te zien dat we met het organiseren van de cursus echt hebben kunnen bijdragen aan de veiligheid en kwaliteit van de zwemlessen én aan de ontwikkelingen van de sportdocenten. Inmiddels draaien we voor het 2e jaar schoolzwemmen en bij de docenten zie je de kennis en het vertrouwen toenemen. Door de theoretische kennis die is opgedaan tijdens de cursus, kan er nu ook beter feedback worden gegeven en zijn de sportdocenten instaat om uitleg te geven. Ook qua organisatie zijn er aanpassingen gedaan. Ze zijn zich bewust hoe belangrijk een goede en veilige organisatie is om de kans op ongelukken te verminderen. Daarnaast interesseren de docenten zich in het zwemlesprogramma en houden zij zich ook steeds meer bezig met wat zij belangrijk vinden en ervan verwachten.

Winst!

Het is geweldig dat er steeds meer kennis en kunde ontstaat om het programma passend te maken. De sportdocenten hebben meer inzicht gekregen en kunnen het zwemlesprogramma naar hun eigen hand zetten. Doordat de belangen en voordelen van veilig en vaardig zwemmen worden ingezien, blijft schoolzwemmen een onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma. Dat tezamen met de toegenomen betrokkenheid en kundigheid van alle sportdocenten is natuurlijk een enorme winst voor de school, Vietnamese studenten én hun ouders.

Deze blog is geschreven door Saskia van den Bulk. Saskia is afgestudeerd als Sport & Beweegcoördinator en Oefentherapeut Mensendieck en sinds 2015 woonachtig in Azie. Momenteel verblijft zij in Vietnam en is zij actief als bewegingstherapeut, zwemcoördinator en (zelfstandige) zwemonderwijzer.
Sera Dataduiker