Op school ontdekken wat je leuk vindt? Zwemmen!

Vorige week is een nieuw onderwijscurriculum aangeboden aan minister van onderwijs Arie Slob met daarin ook specifieke aandacht voor ‘drijven en verplaatsen in het water’. Dit curriculum is ontwikkeld door de onderwijssector zelf (leraren en schoolleiders) onder de vlag van Curriculum.nu. In verschillende ontwikkelsessies is gekeken naar vernieuwing van van het gehele onderwijscurriculum en er was ook een ontwikkelteam voor ‘bewegen en sport’. Komt zwemmen ook weer in het onderwijscurriculum?

Beweegidentiteit

Allereerst is er een visie opgesteld, daarna zijn de essenties van bewegen en sport geformuleerd in ‘grote opdrachten’. Vervolgens is het leergebied uitgewerkt in kennis en vaardigheden (ook wel bouwstenen genoemd). Tussentijds bespraken de leraren en schoolleiders hun tussenproducten tijdens bijeenkomsten door heel Nederland en haalden ze feedback op via de website. Ook vanuit NL Zwemveilig zijn suggesties gedaan richting het ontwikkelteam over de plek van leren zwemmen, zwembaden en zwemveiligheid in het (bewegings)onderwijs. Dit alles heeft geleid tot een voorstel voor een nieuw curriculum van bewegen en sport met als missie ‘Een leven lang met plezier bewegen’. Het onderwijs moet bijdragen aan een actieve en gezonde leefstijl. En dus is het belangrijk dat leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Zo ontwikkelen ze hun eigen beweegidentiteit, vergroten ze hun mogelijkheden om deel te nemen aan allerlei soorten beweegactiviteiten en leren ze gerichte keuzes maken. Binnen het onderwijs moeten zij daarom kennismaken met een breed aanbod van activiteiten.

Lees ook: Topcoaches luiden de noodklok en pleiten voor een toets bewegingsvaardigheid

‘Drijven en verplaatsen in het water’

Binnen het nieuwe curriculum is een doorlopende leerlijn uitgewerkt van het primair naar het voortgezet onderwijs aan de hand van de zes bouwstenen: leren bewegen, gezond bewegen, bewegen betekenis geven, bewegen regelen, samen bewegen en beweegcontexten verbinden. Hoewel schoolzwemmen in de definitieve uitwerking in eerste instantie wordt beschreven als keuzemogelijkheid, blijkt later in de uitwerking dat leren zwemmen wel degelijk onderdeel uitmaakt van de beweeguitdagingen om kennis te maken met een gevarieerd aanbod van beweegactiviteiten, representatief voor een groot deel van onze beweegcultuur. Logisch, daar hoort zwemmen natuurlijk ook bij. Nederland is een waterrijk land, en (leren) zwemmen behoort tot de beweegactiviteiten van veel leerlingen. De beweeguitdaging die ieder kind gedurende zijn of haar schoolloopbaan zou moeten leren wordt omschreven als ‘Drijven en verplaatsen in het water’. Concreet komt het neer op een doorlopende leerlijn ‘van verplaatsen in een laag naar een hoog tempo, van weinig naar veel richtingsveranderingen, van met veel naar met weinig hulpmiddelen, van kort naar langer volhouden, van alleen naar samen.’

Wordt vervolgd…

In november zal het ministerie van Onderwijs reageren op de voorstellen en aangeven hoe het nieuwe curriculum kan worden ingevoerd. Mogelijk dat leren zwemmen, na de afschaffing van het schoolzwemmen in de jaren ’90, in de komende jaren weer op iedere school onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe lesprogramma’s. Zodat zwembaden kinderen kunnen helpen in hun zoektocht naar hun beweegidentiteit en de kinderen een programma kunnen aanbieden dat aansluit op de uitdagingen die ze in het water willen aangaan en de (water)omgeving waarin de leerlingen wonen en bewegen.

Kijk voor meer informatie over het leergebied Bewegen & Sport op de website Curriculum.nu.
Hellebrekers