Ongehoord Sportief: integratie van auditief beperkte zwemmers

Sport is fantastisch om te doen en te beleven. Dat geldt voor iedereen. Alleen de sportparticipatie van mensen met een auditieve beperking blijft achter bij die van mensen zonder beperking. Ongehoord sportief wil hier verandering in aanbrengen. In de afgelopen periode hebben de Koninklijke Zwembond (KNZB), de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) en Gehandicaptensport Nederland gesprekken gevoerd over de integratie van mensen met een auditieve beperking binnen de zwembond. De KNZB is erg positief over dit traject en ziet veel mogelijkheden voor mensen met een auditieve beperking om te gaan zwemmen.

Integratie

In de komende jaren worden de sportverenigingen en leden van de KNDSB gestimuleerd zich over te schrijven naar de reguliere sportbonden. Deze reguliere sportbonden zullen de formele verantwoordelijkheid dragen voor het inrichten van sport voor mensen met een auditieve beperking. Gehandicaptensport Nederland ondersteunt in dit proces en treedt op als vraagbaak voor zowel de sporters en verenigingen van de KNDSB als voor de reguliere sportbonden. Het realiseren van de integratie van sporters met een auditieve beperking is één van de doelen van het project Ongehoord Sportief. De KNDSB zal vanaf 2022 een andere functie vervullen. Zij worden dan verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie en kennis over de omgang met mensen met een auditieve beperking in de sport en voor de organisatie en financiering van nationale selecties en internationale uitzendingen. Daarnaast blijft de bond bestaan als belangenbehartiger voor mensen met een auditieve beperking.

Lees ook: Mensen met een visuele beperking bewegen minder: zo kun je hen ondersteunen in het zwembad

Positief

Een derde (29%) van de mensen met een auditieve beperking (12-79 jaar) sport wekelijks, terwijl van de mensen zonder auditieve beperking ruim de helft (57%) wekelijks sport. Door mensen met een auditieve beperking wordt fitness het meest beoefend, gevolgd door zwemmen. De KNZB hoopt dat door dit integratieproject meer mensen met een auditieve beperking gaan bewegen zwemmen en stimuleert sporters met een auditieve beperking om zich aan te sluiten bij een vereniging. In de meeste gevallen kunnen zwemmers met een auditieve beperking meedoen in het reguliere clubverband. Belangrijk is wel dat de verenigingen op de hoogte worden gebracht hoe om te gaan met zwemmers met een auditieve beperking en hoe trainers het beste instructie en training kunnen geven aan auditief beperkte zwemmers. Daarnaast wordt er binnen de KNZB bekeken welke verenigingen al zwemmers met een auditieve beperking hebben, om hen onderling met elkaar in contact te kunnen brengen.

Ongehoord Sportief

Ongehoord Sportief is een traject dat is opgestart door de Gehandicaptensport Nederland en de KNDSB. Het is een netwerkorganisatie en samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport en partijen met expertise over de doelgroep auditieve beperking. Gezamenlijk gaan zij de uitdaging aan om de sportparticipatie onder mensen met een auditieve beperking te verhogen en de belemmeringen uit de weg te ruimen. Er wordt kennis gedeeld over de omgang met een auditieve beperking bij sportverenigingen en er is een toegankelijk en laagdrempelig informatienetwerk beschikbaar met sportaanbod voor mensen met een auditieve beperking. Daarnaast wil men door en voor (potentiële) sporters geschikte sportaanbieders vinden en laten ervaren welke mogelijkheden er allemaal zijn in het sportlandschap. Bijvoorbeeld door het organiseren van Multi sportdagen. Tevens zet Ongehoord Sportief zich de aankomende jaren in om de deskundigheid over begeleiden, trainen en coachen van mensen met een auditieve beperking te bevorderen.

Kijk voor hier meer informatie over Ongehoord Sportief

Lees hier de factsheet Sport en bewegen voor mensen met een auditieve beperking

Variopool