Nieuwe voorlichtingsactie moet verdrinkingen voorkomen

Vandaag begint Consument en Veiligheid een voorlichtingsactie om ouders bewust te maken van het belang van toezicht als kinderen bij water spelen. Dat is hard nodig, want het aantal verdrinkingen bij kinderen is nog steeds groot. De campagne begint vandaag in alle Nederlandse openbare zwembaden, op stranden en recreatieplassen in samenwerking met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en Reddingsbrigade Nederland.

Jaarlijks overlijden er gemiddeld 14 kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar door een verdrinkingsongeval. Onder de slachtoffers zijn ruim twee keer zoveel jongens als meisjes. In bijna vier op de tien gevallen is het kind van allochtone afkomst. Zagen we vanaf midden jaren negentig een forse daling van de verdrinkingen met dodelijke afloop, de laatste jaren lijkt het aantal zich te stabiliseren. Daarom is een voorlichtingsactie juist nu zo belangrijk. Dr. William Kramer, kindertraumachirurg verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht: ‘verdrinking bij kinderen is een drama. Ook na een aanvankelijk hoopvolle en geslaagde reanimatie overlijden kinderen in het ziekenhuis aan de ernstige gevolgen van langdurig zuurstoftekort, long- of hersenbeschadiging en ernstige afkoeling. Het voorkomen van verdrinkingen moet een hoge prioriteit krijgen in ons waterland’.

De campagne stoelt op de gedachte om ouders met kinderen bij zwemwater tijdens een moment van onoplettendheid te wijzen op het feit dat hun kinderen in de buurt van water meer gevaar lopen dan zij zelf vermoeden. Ouders denken dat het niet meer nodig is om toezicht te houden als kinderen een zwemdiploma hebben. Dat is vaak onterecht. Kinderen missen immers nog het inschattingsvermogen, de ervaring en kracht om met plotselinge situaties veilig om te gaan, bijvoorbeeld bij stroming, koud water en door plotseling dieper wordend water. Bovendien vertonen kinderen risicogedrag, ze willen er graag bij horen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Elk moment van onoplettendheid of elke afleiding bij zwemwater wordt daarmee een potentieel gevaar. Ogenschijnlijk onschuldige activiteiten als even iets lezen, naar het toilet gaan of een drankje halen kunnen dan ineens een gevaar voor je kind betekenen. Door ouders dit te laten beseffen, willen we bereiken dat ze altijd bij zwemwater alert zijn.

De campagne wordt onder meer uitgezet bij zwembaden, stranden en recreatieplassen. Hiervoor wordt samengewerkt het Nationaal Platform Zwembaden I NRZ en Reddingsbrigade Nederland. Beide organisaties onderschrijven het belang van de campagne. ‘Ook met een zwemdiploma blijft toezicht door ouders belangrijk. Zij zijn samen met een badmeester of een strandwacht verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen’. Bij jonge kinderen speelt nog een ander aspect een rol bij verdrinkingen. Een verdrinking bij jonge kinderen verloopt vaak snel en geluidloos. Uit onderzoek blijkt dat ouders zich dit niet realiseren. Dat inzicht wordt voor het voetlicht gebracht in een spotje dat online wordt uitgezet.

Naast on-spot campagne bij zwemwater met affiches en actieve verspreiding van boekenleggers op stranden, wordt ook online campagne gevoerd. Daarnaast worden via lokale professionals zoals thuiszorgorganisaties en GGD-en ouders met jonge kinderen voorgelicht over de ontwikkelingsfasen van hun kind gekoppeld aan preventie van verdrinkingen en EHBO. Binnen de campagne wordt specifieke aandacht gegeven aan ouders van allochtone afkomst. Op www.veiligheid.nl zijn tips en achtergronden te vinden.


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier