Nieuw zwembad in Gouda

De nieuwe Tobbe krijgt toch twee volwaardige wedstrijdbaden. Het college heeft gekozen voor de bouw van de zogenaamde plusvariant van het nieuwe zwembad. Het nieuwe combibad zal de bestaande baden vervangen. Bij de beslissing om toch voor de bouw van een nieuw combibad te kiezen, is de gemeente niet over één nacht ijs gegaan. Een andere optie was om de bestaande drie zwembaden te renoveren en af te zien van nieuwbouw.
“Uiteindelijk blijkt nieuwbouw zo’n € 400.000 per jaar goedkoper te zijn dan het open houden en renoveren van de bestaande baden,” meldt wethouder Marco Kastelein (Sport). “Bovendien biedt het nieuwe zwembad veel meer kwaliteit voor verschillende doelgroepen. Zij hebben dan wel niet een zwembad naast de deur, maar krijgen wel zwemgelegenheid met veel meer kwaliteit.”

In het nieuwe combibad is ruimte voor recreatief zwemmen, zweminstructie, doelgroepzwemmen en (top)sport. Er komen onder meer twee grote (wedstrijd)baden, een doelgroepenbad met beweegbare bodem, twee peuterbaden, een buitenbad en een ligweide. In het zwembad is ook ruimte voor horeca en de kantoren van Sport.Gouda.

Begin dit jaar leek het nog onzeker of de nieuwe Tobbe zou voldoen aan het Programma van Eisen dat was opgesteld. Door het wegvallen van het thermencomplex zou een tekort ontstaan van zo’n vijf ton euro. Om dit tekort op te vangen besloot BenW het tweede wedstrijdbad iets te verkleinen. Dit stuitte op grote bezwaren van de zwemverenigingen GZC DONK en de Goudse Reddingsbrigade, die een nijpend tekort hebben aan met name wedstrijdwater. Het voorstel van raadslid Theo Krins (CU) om een tweetal varianten voor te leggen voor aanbesteding, een basisvariant met een tweede, kleiner bad en een plusvariant met een tweede, volwaardig wedstrijdbad werd raadsbreed gesteund. Uiteindelijk blijkt uit de gekozen aanbesteding dat de plusvariant 1,6 miljoen euro goedkoper is dan de raming van de gemeente. “Ik ben blij dat we toch voor de plusvariant kunnen bouwen. Goede zwemaccommodatie is een belangrijke basisvoorziening voor elke stad. De bestaande Goudse baden zijn duur in onderhoud en sluiten niet aan op de groeiende vraag. Met het nieuwe combinatiebad zetten we een belangrijke sportieve stap voor Gouda.”

Ook de Goudse zwemvereniging GZC DONK is blij dat voor de plusvariant is gekozen. “Het nieuwe zwembad is een verrijking voor Gouda. Niet alleen voor de topsport, maar vooral voor de breedtesport,” aldus een opgetogen voorzitter Jack Weber. “Tot nu toe lukt het ons niet om de breedstesport goed aan te bieden. Met het nieuwe zwembad kunnen we dit verder ontwikkelen, zoals zwemmen voor gehandicapten dat door de KNZB erg wordt gestimuleerd.” Dat met het nieuwe zwembad de wachtlijsten voor het leszwemmen straks tot het verleden behoren, noemt Weber een bijkomend voordeel.
“De Trefkuil en Spaardersbad zijn echt niet meer van deze tijd. Het nieuwe zwembad ligt straks weliswaar niet meer om de hoek, maar heeft wel veel meer kwaliteit.”

Het nieuwe combibad gaat 19,3 miljoen euro kosten, 1,6 miljoen goedkoper dan de eerdere raming. Dit bedrag is inclusief de sloop van de bestaande accommodatie en sanering van de grond.

BAM Utiliteitsbouw gaat de nieuwe Tobbe, die op de plek van het huidige buitenbad komt, bouwen. Het binnenbad blijft tijdens de bouw open, zodat de huidige zwemactiviteiten niet stil komen te liggen. Begin 2011 start de sloop van het huidige buitenbad. Medio 2013 kunnen de eerste waterpolowedstrijden worden gespeeld.

(Goudse Post)


advertentie

XS2 voor Zwembaden