Licentiesysteem zwemdiploma’s krijgt vorm

Al geruime tijd wordt gewerkt aan een licentiesysteem voor het zwemdiploma. Hiermee kunnen aanbieders van zwemlessen iedereen, van ouders tot overheid en media, duidelijk maken dat de kwaliteit van hun lessen, en het behaalde diploma, in elk opzicht is gegarandeerd. Maar voor de zomer ontstonden er nogal wat vragen over dit systeem: In hoeverre wordt hiermee de bewegingsruimte van de zwembaden beperkt? Een aantal managers van grote zwembaden schreef zelfs een open brief aan het bestuur. De hele discussie zorgde uiteindelijk voor uitstel. Maar zeker geen afstel, zo verzekerde het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ de achterban. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder: hoe staat het er nu voor?

In de juni uitgave van ZwembadBranche berichtten wij over de situatie die was ontstaan rondom de invoering van het licentiesysteem. Het bleek voor enige opschudding te zorgen en de invoering was zelfs even on hold gezet. De redactie van ZwembadBranche vroeg het bestuur naar een reactie om te kunnen achterhalen wat er nu precies aan de hand was. Mervyn Stegers (voorzitter Nationaal Platform Zwembaden|NRZ) liet weten dat het proces rondom het licentiesysteem inderdaad even stil lag, maar dat de behoefte waaruit het idee was ontstaan om een licentiesysteem in te voeren er nog steeds was. Het grote obstakel was volgens Stegers de onduidelijkheid over de intentie van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Maar de voorzitter benadrukte dat het platform zich geenszins gaat bemoeien met de inhoud van de zwemles. Het wordt een kader voor het zwemdiploma waarbinnen gepresteerd moet worden en wat onderdeel uitmaakt van een continu proces van kwaliteitsbewaking met het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ als controleur. Om tot een gedragen systeem te komen, besloot het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ daarom het gesprek aan te gaan met nog een aantal partijen alvorens het systeem in te voeren.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Gefaseerde invoering licentiesysteem
Nu we een aantal maanden verder zijn, vroegen wij Mervyn Stegers opnieuw naar de laatste stand van zaken en of er al meer duidelijkheid is over de invoering van het licentiesysteem. Stegers geeft aan dat inmiddels met alle betrokken partijen is gesproken, waarbij vanuit 1 partij nog enkele opmerkingen kwamen. “Eén van de partijen waar wij mee om tafel zaten, hebben nog enkele vragen over de handleiding. Men vindt het iets te dwingend: je moet dit, je moet dat. Maar dit heeft dan vooral betrekking op de toon die is gekozen voor het stuk. Momenteel zijn we de handleiding aan het herschrijven, het gaat dan vooral over het kiezen van een ander woordgebruik.” Wanneer overeenstemming is over deze handleiding zal het licentiesysteem vervolgens gefaseerd worden ingevoerd. Om te beginnen zal iedereen aspirant-licentiehouder worden. Vervolgens worden alle aspirant-licentiehouders getoetst of men voldoet aan de normen die zijn gesteld voor het licentiehouderschap. Wanneer een aspirant-licentiehouder voldoet, is men officieel licentiehouder. Wanneer het niet op orde is, krijgt men de tijd om alles op orde te krijgen waarna alsnog het licentiehouderschap kan worden vergeven. Stegers benadrukt dat het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ bewust heeft gekozen voor deze gefaseerde implementatie. “Om in korte tijd elke zwemlesaanbieder te toetsen op de normen die behoren tot het licentiehouderschap is erg intensief. Door zo’n intensief proces zou het heel lang duren voordat de laatsten zich licentiehouders zouden mogen noemen. Het is voor ons echter geen optie om dit traject in te korten. Het toetsen van zwemlesaanbieders op de normen van het licentiehouderschap vergt immers zorgvuldigheid. Uiteindelijk hebben wij als doel de kwaliteit van het zwemdiploma te borgen en de veiligheid voorop te stellen. Hier moeten we de tijd voor nemen die nodig is.” Stegers is zeer tevreden nu betrokken partijen zich kunnen vinden in het licentiesysteem en het er naar uitziet dat volgend jaar kan worden gestart met de invoering. “Het is belangrijk dat wij als branche onze zaken goed op orde hebben, de borging van kwaliteit speelt daarin een cruciale rol. Door hier zorgvuldig en consequent naar te kijken voorkomen we taferelen zoals we die gezien hebben in de kinderopvang. Vanuit overheidswege wordt hier nu sterke controle op uitgeoefend omdat dit vanuit de branche onvoldoende gebeurt. Een goed licentiesysteem, gedragen door de betrokken partijen, en een zorgvuldige implementatie laat zien dat de branche voor kwaliteit staat.”

Stevige koers
Voor nu worden de laatste puntjes op de i gezet. Vanaf volgend jaar zal het licentiesysteem gaan draaien. Maar Stegers laat weten dat het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ ook op andere fronten werkt aan verbeteringen. “Het platform is verhuisd naar een omgeving waarmee een samenwerking met interessante partijen als NISB nog meer vorm kan krijgen. Daarnaast komt er een gebruikersgroep van verschillende betrokkenen uit de zwembranche om het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ te voorzien van adviezen. Deze groep maakt dat we dan nog beter feeling kunnen houden met de branche en snel en adequaat kunnen inspringen op ontwikkelingen. Tezamen met de invoering van het licentiesysteem hebben we zo duidelijk onze koers versterkt. Ik kijk dan ook uit naar volgend jaar waarin we hiermee weer grote stappen kunnen zetten voor de gehele zwembranche”, sluit Stegers af.


advertentie

Splash Software